UNIVERSITAS

Grilă  Listă 

  20,00 LEI

  „Acest volum reunește o parte dintre studiile cu caracter onomastic prezentate la diferite conferințe, congrese internaționale și naționale între anii 2009–2013 și publicate, majoritatea, în actele ce reunesc lucrările respectivelor manifestări științifice.Scopul cărții este de a reuni tematic materialul ce a apărut în țări, în limbi, în volume și perioade diferite, astfel încât să poată fi perceput filonul onomastic comun al unor cercetări desfășurate de‑a lungul mai multor ani și încadrate în planurile de cercetare ale unor proiecte CNCS:

  – PN II Idei, cod 251, contract nr. 838 / 2009, (2009–2011), cu titlul Interferenţe multietnice reflectate în antroponimia maramureşeană, spaţiu central‑european (director: conf. dr. Oliviu Felecan);

  – PN II Resurse Umane, Tinere Echipe, cod 3, contract nr. 57 / 2010, (2010–2013), cu titlul Onomastica din spaţiul public românesc actual: studiu socio‑ şi psiholingvistic (director: conf. dr. Oliviu Felecan);

  – PN‑II‑RU‑TE‑2011‑3‑0007, contract nr. 103 / 25.10.2011, (2011– 2014), cu titlul Antroponime neconvenționale românești în context european: tipare de construcție și funcție discursivă (director: conf. dr. Daiana Felecan).

  Volumul este structurat în două mari părți, una referitoare la antroponimie, în special, iar cealaltă la spațiul public românesc, în general. Studiul Un excurs diacronic în antroponimia spaţiului carpato‑danubiano‑pontic cuprinde un istoric al numelor din perioada dacică și romană, trecând prin cea medievală, până în zilele noastre. Nu se poate vorbi despre o uniformizare etnică a antroponimelor în nicio epocă, interferențele multietnice lăsându‑și amprenta 8 Ol iviu Felecan asupra numelor din Romania răsăriteană.” (din Introducere)

  Vânzare

  Preț Normal: 20,00 LEI

  Special Price 15,00 LEI

  Lucrarea de faţă, concepută ca un manual practic de limba latină pentru studenţii de la filologie, teologie ori filozofie, caută să ofere, pe lângă noţiunile gramaticale şi textele ilustrative, şi câteva elemente ale civilizaţiei şi culturii romane. Studiul limbii latine poate deschide accesul spre înţelegerea documentelor istorice vechi, scrise aproape în întregime în latineşte, spre celelalte vestigii arheologice, epigrafice, numismatice etc., întâlnite pe întreaga suprafaţă a ţării.
  Vânzare

  „Volumul de față reunește studii și articole apărute între anii 2010 și 2020 în reviste de specialitate din țară și din străinătate, în volume omagiale, care, de regulă, au o circulație restrânsă, precum și articole redactate cu diverse ocazii, dar care au rămas inedite. Față de versiunile inițiale, unele materiale au fost supuse revizuirii sub aspect formal ori îmbogățite cu date noi. Adaosul l-am considerat util pentru întregirea conținutului de ansamblu sau pentru clarificarea unor puncte de vedere. Toate intră în sfera de preocupări ale autorului, lingvistică și filologie.

  Indiferent de capitolul în care au fost inserate, articolele au, între altele, menirea de a evidenția anumite probleme ale devenirii și consolidării limbii române în ansamblul ei, dar și aspecte stilistice și istorice.” din Cuvânt-înainte

  Vânzare

  Preț Normal: 25,00 LEI

  Special Price 20,00 LEI

   

  „Cartea elaborată de către doamna Vali Ganea, intitulată Configurații antroponimice pe Valea Sălăuței, este rezultatul unor cercetări atente asupra antroponimiei din zona respectivă, ținutul Năsăudului, jud. Bistrița-Năsăud.

   

  Tema în sine este incitantă, oferind autoarei prilejul de a lămuri numeroase aspecte privind identificarea personală, de la un simplu «nume» până la cristalizarea «formulei antroponimice» dintr-un areal bine delimitat.

   

  Premisa demersului științific constă în faptul că autoarea a vrut să completeze «subiectele numeroase și variate legate de acest ținut», din care a observat că lipsesc studiile de antroponimie.” (Daiana Felecan din „PREFAȚĂ”)

   

  Vânzare

  Preț Normal: 25,00 LEI

  Special Price 20,00 LEI

  „Prin cartea aici analizată, cu titlul Numele comerciale – «mărci înregistrate» cultural-lingvistic, avem bucuria de a înregistra o nouă contribuţie prin care școala băimăreană de onomastică și-a îmbogăţit palmaresul. Din anul 2011 până în prezent, cele patru cadre didactice care constituie Centrul de Onomastică de la Facultatea de Litere, împreună cu studenţi, masteranzi și doctoranzi pasionaţi de știinţa numelor au publicat 18 cărţi, dintre care 6 în străinătate, patru volume de tip proceedings (https://onomasticafelecan.ro), zeci de articole și au organizat cinci ediţii ale uneia dintre cele mai importante manifestări știinţifice de profil la nivel internaţional (a doua, ca pondere, după Congresul Internaţional de Știinţe Onomastice), și anume Conferinţa Internaţională de Onomastică: Numele și numirea (ICONN). Într‑un asemenea context de efervescenţă culturală, apariţia a încă unei lucrări nu poate fi decât bine-venită. Doctoranzii, masteranzii și studenţii pasionaţi de știinţa numelor se alătură dascălilor, elaborând lucrări serioase, care îmbogăţesc bibliografia onomastică autohtonă.” (Daiana Felecan din „Prefaţă”)

  100,00 LEI

  „Volumul Magistri et alumni, amore scribendi. Studia. In honorem professoris Nicolae Felecan este un omagiu adus profesorului băimărean, atât prin evocări, cât și prin studii științifice, elaborate de prieteni, colaboratori, oameni de litere din întreaga lume. Contributorilor care au participat și la publicarea volumului precedent (26) – Confluențe lingvistice și filologice. Omagiu profesorului Nicolae Felecan la împlinirea a 70 de ani –, li s-au alăturat, pentru a celebra, prin mijlocirea cuvântului, cei 75 de ani de viață ai sus-numitului dascăl, și alți filologi din țară și din străinătate. Printre cele 55 de personalități care au onorat invitația de colaborare la prezentul volum, se numără profesori și cercetători străini – Bertie Neethling (Africa de Sud), Ephraim Nissan (Anglia), Milan Harvalík (Cehia), Pierre-Henri Billy, Marcienne Martin, Michel A. Rateau (Franța), Enzo Caffarelli, Alfonso Germani, Alda Rossebastiano (Italia), Leo Loveday, Maho Kitamura (Japonia), Yolanda Guillermina Lopez Franco (Mexic), Sergey Goryaev (Rusia), Emili Casanova (Spania), Tamás Farkas, János N. Fodor (Ungaria) – și români, din majoritatea centrelor universitare și din institutele de cercetare ale Academiei Române: Ion Buzași (Alba Iulia), Ioan Dănilă (Bacău), Teodor Ardelean, Alina Bugheșiu, Daiana Felecan, Oliviu Felecan, Gheorghe Glodeanu, Mihaela Munteanu Siserman, Rodica Țurcanu (Baia Mare), Iulia Barbu-Comaromi, Gh. Chivu, Ioana Costa, Liviu Franga, Mariana Franga, Margareta Manu Magda, Iulia Mărgărit, Adrian Rezeanu, Adriana Stoichițoiu Ichim, Ioana Vintilă-Rădulescu (București), Dumitru Loșonți, G. G. Neamțu, Ștefan Oltean, Ilie Rad, Sabin Siserman (Cluj-Napoca), Teodor Oancă, Silvia Pitiriciu (Craiova), Traian Diaconescu, Daniela Butnaru, Alexandru Gafton, Mihaela Paraschiv (Iași), Ștefan Găitănaru (Pitești), Lazăr Avram (Ploiești), Sigrid Haldenwang (Sibiu), Adina Chirilă, Sergiu Drincu, Vasile Frățilă, Ionel Funeriu, Simona Goicu-Cealmof, Dan Negrescu (Timișoara).” (din „Cuvânt-înainte”)

Grilă  Listă