Arheologie

Grilă  Listă 

  50,00 LEI

  „Această carte reprezintă o variantă a lucrării mele de doctorat, «Principia în castrele de legiune (sec. I-III p.Chr.)», susținută în 2008 la Universitatea Babeş-Bolyai din Cluj- Napoca. Deoarece partea cea mai importantă tratează clădirea comandamentului de la Berzobis, cercetată de mine, titlul a fost modificat, fiind, astfel, scoasă în evidență noutatea cercetării arheologice de aici. Subiectul tezei mi-a fost propus de către acad. prof. univ. dr. Dumitru Protase în 2001, în contextul resuscitării interesului privind studierea sitului arheologic de epocă romană din Berzovia (jud. Caraș-Severin). În anul 1998, Muzeul Banatului Timișoara (actualmente Muzeul Național al Banatului – MNB), prin prof. dr. Florin Drașovean (director), și Muzeul Banatului Montan Reșița (prin director prof. dr. Dumitru Țeicu) au demarat un proiect de colaborare pentru cercetarea acestui castru de legiune din Banat. Florin Medeleț, cercetător atunci în cadrul Institutului Român de Tracologie – Filiala Banat, și-a asumat răspunderea științifică a șantierului arheologic, membri ai colectivului fiind Ovidiu Bozu (Muzeul Banatului Montan) și Al. Flutur (Muzeul Banatului Timișoara). Ultima campanie de săpături arheologice în principia de la Berzobis s-a desfășurat în 2005.” (din „Cuvânt-înainte”)

  "This book is a version of my doctoral thesis, «The Principia in legionary fortresses (the 1st–3rd century AD», defended in 2008 with the Babeş-Bolyai University of Cluj-Napoca. Since the most important part discusses the headquarters buildings from Berzobis, which I investigated, the title was changed, thus highlighting the novelty of the research performed there. The subject of my thesis was suggested by Professor Academician Dumitru Protase in 2001 within the context of the revived interest for the study of the Roman date archaeological site of Berzovia (Caraș- Severin county). In 1998, the Museum of Banat in Timișoara (currently the National Museum of Banat – NMB), by Professor Florin Drașovean (manager), and the Museum of the Highland Banat in Reșița (manager: Professor Dumitru Țeicu) initiated a cooperation project for the research of this legionary fortress from the Banat. Florin Medeleț, then fellow with the Romanian Institute of Thracology – the Banat Branch, undertook the scientific responsibility of the archaeological excavation site, the team members including Ovidiu Bozu (Museum of the Highland Banat) and Al. Flutur (Museum of Banat in Timișoara). The last archaeological campaign carried out in the principia of Berzobis occurred in 2005." (Excerpt from the foreword)

  90,00 LEI

  „Roman pottery is an important indicator of provincial economic life at multiple levels. the detailed study of this material culture category provides valuable information regarding the characteristics of the local ceramic industry and the geographic distribution of its products, either regionally or at the scale of whole the Empire, but is equally revelatory for the reconstruction of various aspects regarding the local population's everyday life. their culinary preferences are reflected by their choice of cooking, serving, storing, and transportation vessels, furthermore, the funerary rites can also be differentiated according to the pottery gravegoods, while the patterns of construction activities can be highlighted by the quantity of ceramic building material (CBM) produced and used in various periods.

  The ceramic goods were produced in workshops whose integral structures were often only superficially treated within the investigation of certain sites, thus hindering the possibility of elucidating the process and organization of the pottery production of these provincial centres. For this reason the information needed to outline a comprehensible image concerning this important branch of the ancient economy has to be pieced together from fragmentary datasets which once joined together offer an extremely interesting picture.” (Introduction)

  75,00 LEI

  „Lucrarea de față a fost gândită spre a fi de folos tuturor celor interesați de epigrafia latină, indiferent dacă sunt începători sau specialiști consacrați. Cei dintâi vor putea găsi în paginile ei primele noțiuni de epigrafie, prin acestea înțelegând nu numai formularele și prescurtările, ci și definiții sau explicațiile în legătură cu instituțiile romane; ceilalți vor putea compara tezaurul lexical din Dacia cu cel al altor provincii și cu limba literară. Deși explicațiile și traducerile sunt date în limba română, lexiconul nu se adresează numai publicului românesc, ci tuturor celor care pricep în suficientă măsură limba latină. Cu toții vor avea la îndemână un tablou complet al culturii epigrafice din Dacia romană. Marea majoritate a celor aproximativ 5 000 de texte epigrafice din Dacia romană au fost redactate în limba latină. Au fost însă cuprinse în volum și cele câteva zeci de inscripții grecești, iar cuvintele și expresiile din acestea au fost amestecate cu cele latine, ținându-se seama de ordinea alfabetului latin. Dintre numele proprii nu au fost avute în vedere decât cele ale divinităților și ale împăraților. Pentru fiecare cuvânt a fost dat mai întâi sensul obișnuit general, iar apoi sensurile particulare în situațiile întâlnite. (...) Epigrafia este o disciplină vie datorită faptului că texte epigrafice, care ilustrează toate sectoarele societății romane și evenimente din istoria provincială și universală, se găsesc an de an. Sperăm ca prin contribuția noastră să fi sprijinit studiul istoriei vechi, studiile clasice și preocupările umaniste, care, spre paguba societății contemporane, se află în declin.”  (din „Cuvânt înainte”)

  Vânzare

  Preț Normal: 90,00 LEI

  Special Price 80,00 LEI

  -
  Vânzare

  Preț Normal: 100,00 LEI

  Special Price 90,00 LEI

  „Cartea de faţă se înscrie în seria monografiilor de situri preponderent dacice, nu puţine apărute în epoca comunistă, dar una dintre rarele astfel de apariţii postdecembriste ale perioadei de tranziţie.

  Demersul monografic pare convenţional datorită structurii asumate, dar în aceiaşi măsură neconvenţional prin metodele de valorificare ştiinţifică a cercetării derulate. El nu este doar produsul împletirii fericite a eforturilor unei mai vechi generaţii de cercetători cu noul val de tineri investigatori ai arheologiei şi a metodelor conexe.

  Demersul este şi rezultatul conjugării mai vechilor, dar atât de necesare, metode pozitiviste, descriptiviste, cu cele ale abordărilor interdisciplinare de ultimă oră în domeniu.

  Autorii, din colectivul extins al volumului, nu mai au nevoie de prezentare. Validarea lor, în planul cercetării arheologice şi al valorificării ştiinţifice a acesteia, a avut loc demult pentru unii dintre aceştia. Efortul lor colectiv vine din necesitatea umplerii golului lăsat de artizanul cercetării Cetăţuicii de la Unip, prietenului nostru Liviu Măruia, plecat mult prea devreme dintre noi.” (din CUVÂNT ÎNAINTE)

Grilă  Listă