Filosofie

Grilă  Listă 

  40,00 LEI
  „Lucrarea „Moartea și aspirația spre armonia universală” reprezintă un studiu monografic asupra riturilor funebre din localitățile Podgoriei Aradului, având ca structură de bază patru mari capitole, precedate de o binevenită Introducere şi urmate de Concluziile cercetării, cărora li se adaugă o impresionantă bibliografie, un glosar dialectal, lista informatorilor, respectiv câteva imagini relevante. Prezenta carte s‑a fundamentat pe o cunoaştere temeinică a imensei bibliografii etnologice privitoare la ritualurile de înmormântare, dar mai ales pe o cercetare de teren riguros şi profund fixată pe observaţia participativă, pe interviul semistructurat şi pe naraţiunile de viaţă, înregistrate cu reportofonul şi transcrise cu acribie. Ea reuşeşte să ne ofere un tablou concludent asupra bogăţiei şi diversităţii credinţelor, reprezentărilor şi riturilor legate de moarte şi de înmormântare, de Lumea de Apoi, de călătoria sufletului spre aceasta, dar şi asupra spaimelor individuale şi colective privitoare la strigoi, amănunţit şi cu profesionalitate descrise şi analizate de o cercetătoare formată şi stăpână pe tehnicile etnometodologice actuale, dar şi pe concepte şi noţiuni de bază în ritologie şi mitologie, în istoria ideilor şi credinţelor religioase, în studiul folcloristic al bocetelor şi formulelor rituale îndătinate.”
  100,00 LEI

  „Ideea unei dihotomii convențional / neconvențional în onomastică a fost lansată de Daiana Felecan care, în calitate de director al unui proiect de cercetare CNCS – Antroponime neconvenționale românești în context european: tipare de construcție și funcție discursivă –, a studiat problema între anii 2011–2014. Rezultatele echipei de cercetare au constat în publicarea, pe de o parte, a zeci de studii în reviste și în volume proceedings ale unor congrese și conferințe internaționale, iar, pe de altă parte, în editarea a două cărți de referință care tratează subiectul menționat:

  Daiana Felecan 2014. Pragmatica numelui și a numirii neconvenționale: de la paradigme teoretice la practici discursive. Cluj-Napoca: Editura Mega, Editura Argonaut.

  Oliviu Felecan, Daiana Felecan (eds.) 2014. Unconventional Anthroponyms: Formation Patterns and Discursive Function. Newcastle upon Tyne: Cambridge Scholars Publishing.

  Volumul editat în România fundamentează teoretic binomul mai susmenționat, iar cel din Marea Britanie oferă o perspectivă complexă, în special, asupra neconvenționalului din onomastică, prin aportul unor cercetători prestigioși din mai multe spații geografice (Europa, Asia, Africa, America de Sud), cu abordări teoretice și practice diferite. Pornind de la premisele anunțate în cele două cărți, am considerat că subiectul poate fi dezvoltat în continuare, atât în ce privește antroponimia și toponimia, cât și numele comerciale. Astfel, am decis ca tema generală a celei de-a treia ediții a Conferinței Internaționale de Onomastică «Numele și numirea» (ICONN 3) să fie Convențional/ neconvențional în onomastică.” (din „Cunvânt-înainte”)

Grilă  Listă