Istorie

Grilă  Listă 

  55,00 LEI
  „Propaganda comunistă din România a cunoscut, pe lângă forma narativă, și o formă vizuală la fel de importantă. Cele două imagini, cea „iconografică” și cea „scrisă”, se completează pe o lungă perioadă de timp care s-a încheiat în momentul prăbușirii comunismului ca urmare a Revoluției din decembrie 1989. Din punct de vedere metodologic, între cele două categorii de surse nu există deosebiri fundamentale. Ambele pot oferi răspunsuri, în măsura în care specialistul este capabil să le interogheze, construite în funcție de un set identic de întrebări: cine a scris sau a ilustrat, de ce a făcut-o, ce a urmărit, cum și în ce fel a pus pe hârtie/pânză/carton/celuloid/metal/plastic/lemn un text/o imagine utilizate ca mijloc de propagandă. Contextualizarea surselor, indiferent de natura lor, reprezintă obligația metodologică pe care un specialist este învățat să o pună în practică din primele momente ale formării sale. Drept urmare, toate categoriile de surse sunt la fel de relevante și chiar dacă ele sunt fixe, nu imobile, în materialitatea lor, interesele științifice ale cercetătorilor se pot deplasa într-un cerc în jurul surselor, pe o rază mai mare sau mai mică în funcție de fiecare curiozitate în parte.” (din „INTRODUCERE”)
  Vânzare

  Preț Normal: 55,00 LEI

  Special Price 50,00 LEI

   

  „Acum aproape o jumătate de veac, Institutul «Dr. Iacov Niemirower» din Ierusalim anunţa în organul său de expresie «Toladot» faptul că nu demult intraseră în colecţia sa două manuscrise ale lui Enric Furtună. Unul cuprindea o serie de «cronici, notaţii și amintiri» privind diverși scri¬itori evrei din România pe care acesta i cunoscuse (A. Steuerman-Rodion, Barbu Nemţeanu, Al. Dominic, Leon Feraru, A. Axelrad, Felix Aderca, Iacob Groper, Eugen Relgis, I. Peltz, Emil Dorian, E. Marghita, Samson Lazăr, Liviu Deleanu, M. Ochin și Jean Pascal), toate aceste texte fiind îngrijit dacti¬lografiate și legate în format de carte, cu intenţia evidentă de a vedea cândva lumina tiparului. Nu erau texte inedite, ci fuseseră publicate de-a lungul vremii în diverse periodice, mai toate sub formă de eseuri, acoperind astfel primele trei decenii de activitate literară a lui Furtună.”(...)

   

  „Și pentru că asupra lui Enric Furtună nu s-a aplecat mai nimeni cât de cât temeinic, fiind un soi de «proscris» al regimului comunist, vom profita de publicarea acestor memorii literare în Partea I pentru a reconstitui și părţi însemnate și sugestive din povestea lui de viaţă, într o manieră cât se poate de canonică.” (din „UN DESTIN LITERAR NEÎMPLINIT: ENRIC FURTUNĂ”)

   

  Vânzare

  Preț Normal: 30,00 LEI

  Special Price 25,00 LEI

   

  „Istoria dreptului în spațiul românesc obişnuia să fie una dintre disciplinele solicitate cu relativă asiduitate în construirea unui discurs juridic cu specific național, însă în ultimele două decenii a fost oarecum umbrită de alte ramuri din spectrul științei dreptului, intrând într-o stază – surprinzătoare dacă ne gândim la paralela creştere a populației universitare cu pregătire juridică. De aceea, ne bucură să constatăm că mai există, în breasla tot mai cuprinzătoare a profesioniștilor Justiției, persoane dedicate cunoașterii autentice, detaşată de clișee, a istoriei și evoluției practicilor judiciare din spațiul transilvan.

   

  Cătălin Bichescu, un profesionist deja respectat în avocatură și un împătimit al descoperirii rădăcinilor sale în sens istorico-profesional, ne propune prin Proceduri judiciare și administrative în Transilvania (sec. XVIII), primul său efort de consistență livrescă. Compus inițial în forma instituțional-administrativă a unei teze de doctorat, lucrarea de față se constituie ca un op de sine stătător în bibliografia juridică națională.

   

  Titlul cărții, de un clar și neeschivat ton juridic, ascunde cu eleganță sintetică un excurs consistent și de multe ori cu aspecte de inedit într-o zonă a istoriei transilvane pe care avem impresia generică că o stăpânim, dar căreia nu-i cunoaștem cu adevărat fațetele și modulațiile, precum au fost conservate în documentele diplomatice. Venită de undeva din adâncul educației liceale și universitare și a unei legături genetice cu locurile viețuirii și a creșterii intelectuale, dorința de surprindere logico-juridică a secolulului al XVIII-lea transilvan adăpostește, în mod creativ, o investigație așezată într-un pat germinativ istoric, cu rezultate ce îmbogățesc fără doar și poate jurisprudența, în dimensiunea ei ardeleană.

   

  Nu există dubiu că autorul, prin tematica propusă, se înscrie pe o linie de multidisciplinaritate. Abordează un mod de investigare complex, în cadrul căruia evenimentele istorice şi fenomenologia consecventă acestora sunt analizate obiectiv, cu o determinatã rigoare juridică, istoricul şi juridicul condiţionându-se reciproc în logica unui discurs ce aminteşte de construcția discursivă juridică occidentală. Spunem aceasta pentru că nucleul documentar asupra căruia poposește cu asiduitate autorul este marcat de mișcarea sedițioasă a lui Horea, Cloșca și Crișan, primul eveniment de substanță care pune românitatea, în dimensiunea ei transilvană, pe harta Europei Luminilor. Este, în același timp, și momentul istoric în care realitățile transilvane, grav dezechilibrate de Răscoala din 1784, apar sub o reflecție juridico-filozofică cu nuanțe moderne, dar cu o încărcătură represivă acută, tipică despotismului luminat, preliminând de o manieră substanțială coerciția și capacitatea punitivă a Statului modern, atent la corecția imediată a slăbiciunilor sale.

   

  (...)

   

  Autorul duce investigația juridico-istorică într-un areal evenimențial care topeşte, ca într-un creuzet, stabilimentele juridice ale modernității Europei Centrale și cele tipic transilvane, aplicate cu mai mult sau mai puțină rigoare românilor, prin legalitatea habsburgică, polarizată deopotrivă politic și etnic.” - Conf. univ. dr. Sorin Alămoreanu Facultatea de Drept, Universitatea Babeș-Bolyai, Cluj-Napoca în „Prefață”

   

  Vânzare

  Preț Normal: 60,00 LEI

  Special Price 50,00 LEI

  „În paginile dicţionarului se regăsesc o seamă de termeni care desemnează şi atitudini. Sunt deopotrivă chestiuni benefice, cât şi neglijenţe ori rele practici. Fără includerea lor am da impresia că navigăm într o lume de relicve frumoase care aşteptau de multişor să fie mai sofisticat descrise ori descompuse doct la nivel de amănunte. Se vede însă uşor că ele reprezintă o realitate aglomerată şi vie, care nu mai deţine niciun fel de stavile legale ori profesionale. Ilustrarea termenilor s-a realizat deopotrivă textual, cât şi grafic, însă inegal. Unele detalii sunt atât de rare ori atât de puţin cunoscute, încât meritau studii aparte. Nu avem ce modalitate de rigoare să utilizăm în exemplificări, ele mereu sunt disproporţionate numeric. Selecţia imaginilor a fost fatalmente inegală, pe măsura subiectelor la care se alătură.” (din „Puţine explicaţii”)
  Vânzare

  Preț Normal: 60,00 LEI

  Special Price 45,00 LEI

  -

Grilă  Listă