Monografii

Grilă  Listă 

    45,00 LEI

    „Cartea de faţă se referă la istoria Muzeului din Deva (astăzi al Civilizaţiei Dacice şi Romane). Autorul ei este unul dintre cei mai cunoscuţi arheologi din Transilvania ultimelor două decenii. Săpăturile efectuate de Iosif Vasile Ferencz într-o serie de situri arheologice importante, dintre care cele din cetatea dacică de la Ardeu constituie, fără îndoială, jaloane de referinţă ale investigaţiilor privind epoca Regatului dac din aria intracarpatică a României, stau mărturie pasiunii, talentului şi priceperii sale profesionale. La toate acestea se adaugă numeroase cărţi şi studii de specialitate care abordează în special arheologia şi istoria celei de a doua vârste a fierului, dar şi cataloage de expoziţii, ghiduri, pliante sau contribuţii destinate publicului larg pasionat de istorie. Cele din urmă se referă nu numai la epocile mai vechi ale acestor ţinuturi, ci şi la perioadele mai recente, cum ar fi istoria cetăţii medievale a Devei, pentru a aminti doar unul dintre numeroasele exemple care ar putea fi evocate aici.” (din Prefață)

    40,00 LEI

    „Cartea lui Viorel Ştefu este o certă contribuţie la cunoaşterea muzeologiei transilvănene şi demonstrează cu prisosinţă importanţa principalului scop al existenţei unui muzeu prin colecţionare, conservare, cercetare de bunuri culturale şi punerea lor în valoare spre folosul publicului vizitator.” (Eva Mârza din Prefaţă)

Grilă  Listă