Numismatică

Grilă  Listă 

    „Noul tezaur, recent descoperit la Bistrița, se integrează în zona de nordest a Transilvaniei. Un teritoriu cu un relief echilibrat, așezat în trepte, sub forma unui amfiteatru deschis, având spre sud și vest un etaj mai jos format din dealuri urmat de un relief submontan și sprijinit pe marginea de nord și est de munți înalți și greu accesibili. Mediul înconjurător a oferit condiții prielnice de viață, valorificate de diverse comunități încă din cele mai vechi timpuri, începând cu Paleoliticul Superior – circa 35000 a.Chr. Ele s-au așezat cu predilecție în primele două etaje de relief, doar unele populații pătrunzând adânc și pe anumite văi montane. Comunitățile din a doua epocă a fierului nu au făcut excepție de la aceste reguli, fiind bine reprezentate printr-un număr însemnat de așezări și necropole identificate atât în zona de câmpie, cât și în cea submontană.” (din Locuirea dacică din bazinul Someșului Mare)

    Vânzare

    Preț Normal: 55,00 LEI

    Special Price 50,00 LEI

    „Descoperirea tezaurelor monetare se datorează de cele mai multe ori hazardului și întâmplării, rareori ele fiind găsite în urma unor cercetări sistematice. Acest fapt face ca o parte din informație să se piardă înainte ca întregul tezaur să ajungă pe masa specialistului. În foarte multe cazuri, pe lângă lipsa datelor legate de contextul de descoperire, recipientul în care a fost depus tezaurul (fie că este vorba de material organic – săculeți textili sau de piele –, dar mai ales vase ceramice) se pierde, fie se deteriorează în momentul descoperirii ca urmare a entuziasmului produs asupra descoperitorului, fie că este pur și simplu ignorat și ulterior se distruge. Valoarea informațiilor istorice aduse de descoperirea unor tezaure monetare sau/și de podoabe este una foarte mare. Pe lângă datele legate de circulația monetară dintr-o anumită regiune, acest tip de document ne oferă informații referitoare la resorturi militar-administrative sau economice (fiscale) din zona respectivă, care au putut determina astfel de acumulări. În cazul tezaurelor care conțin și podoabe avem pe lângă o imagine a bunăstării celui care le deținea și una a modei și gusturilor. În cazul de față informațiile oferite sunt cu atât mai importante cu cât tezaurul a fost descoperit într-o zonă în care frontiera dintre Principatul Transilvaniei și Imperiul Otoman a fluctuat pe parcursul unui secol și jumătate, ceea ce a dus la impunerea unui adevărat condominium asupra acestor teritorii. Acest condominium s-a tradus în literatura de specialitate prin împărțirea atribuțiilor administrative, fiscale și juridice între cuceritori și cuceriți. Culoarul descris de bazinului inferior al Mureșului și-a păstrat rolul de zonă de tranzit spre și dinspre Transilvania. Acest fapt a dus la existența unui trafic de bunuri materiale și de numerar, care în cele din urmă au asigurat prosperitatea regiunii și implicit a locuitorilor. Tezaurele descoperite în zona Mureșului inferior, ascunse cel mai probabil în perioade tulburi, precum cele de la Radna, Chesinț, Toc și acum Groșii Noi pot susține cele afirmate mai sus.” - fragment din Introducere

Grilă  Listă