TEZAURUL DE LA BISTRIȚA. UN TEZAUR REPUBLICAN ROMAN?

THE BISTRIȚA HOARD. A ROMAN REPUBLICAN HOARD?

Cristian Găzdac, George G. Marinescu, Ágnes Alföldy-Găzdac

Disponibilitate: stoc epuizat

„Noul tezaur, recent descoperit la Bistrița, se integrează în zona de nordest a Transilvaniei. Un teritoriu cu un relief echilibrat, așezat în trepte, sub forma unui amfiteatru deschis, având spre sud și vest un etaj mai jos format din dealuri urmat de un relief submontan și sprijinit pe marginea de nord și est de munți înalți și greu accesibili. Mediul înconjurător a oferit condiții prielnice de viață, valorificate de diverse comunități încă din cele mai vechi timpuri, începând cu Paleoliticul Superior – circa 35000 a.Chr. Ele s-au așezat cu predilecție în primele două etaje de relief, doar unele populații pătrunzând adânc și pe anumite văi montane. Comunitățile din a doua epocă a fierului nu au făcut excepție de la aceste reguli, fiind bine reprezentate printr-un număr însemnat de așezări și necropole identificate atât în zona de câmpie, cât și în cea submontană.” (din Locuirea dacică din bazinul Someșului Mare)

ISBN 978-606-543-681-7
Anul apariției 2016
Format A5
Număr de pagini 144
Copertă cartonată Da