Lista completă a cărților (2015-2020)

 

ISTORIE ȘI STUDII CULTURALE

 
   
978-606-543-562-9 Editor Constantin Augustus Bărbulescu ROMÂNII ȘI EUROPA (SEC. XIV–XXI). LES ROUMAINS ET L’EUROPE (SIÈCLES XIV–XXI)
978-606-543-563-6 Sorin Valer Russu PROCESUL ZIARULUI „UNIREA” IN DOCUMENTE INEDITE
978-606-543-566-7 Corina Borș PROTEJAREA PATRIMONIULUI ARHEOLOGIC IN ROMANIA DIN PERSPECTIVA EVOLUTIEI CADRULUI LEGISLATIV IN CONTEXT EUROPEAN
978-606-543-567-4 Daniel Dumitran ISTORII IN PIATRA. CIMITIRUL EVREIESC DIN ALBA IULIA PARTEA 1
978-606-543-568-1 Editor Daniela Marcu Istrate CETATEA ARDUD. REPERE ISTORICE ŞI ARHEOLOGICE / TÖRTÉNETI ÉS RÉGÉSZETI ADATOK. ERDŐD VÁRA / HISTORICAL AND ARCHAEOLOGICAL DATA. ARDUD FORTRESS
978-606-543-571-1Vol. I Szerkesztette: Győrffy Gábor és Péter Árpád KÖZÖSSÉGTEREMTŐ (RÉGI ÉS ÚJ) ERDÉLYI MÉDIA. KOLOZSVÁRI MÉDIATUDOMÁNYI MŰHELY – 1
978-606-543-572-8 Mihai Răzvan Neagu FORMAREA INTELECTUALITĂŢII DIN TURDA. STUDENŢI DIN TURDA LA MARILE UNIVERSITĂŢI EUROPENE. 1377-1918
978-606-543-573-5 Dan Băcueţ-Crişan PORTA MESESINA ÎN PREAJMA ANULUI 1000 - CERCETARI. SITURI. ARTEFACTE -
978-606-543-575-9 Daniel Dumitran              ISTORII IN PIATRA. CIMITIRUL EVREIESC DIN ALBA IULIA
978-606-543-576-6 Pantilimon Popovici MONOGRAFIA PAROHIEI ORTODOXE ROMÂNE RĂZBOIENI-CETATE
978-606-543-577-3 Oana Habor INCURSIUNI PE TĂRÂMUL MEDICAL TRANSILVĂNEAN (1876-1914)
978-606-543-578-0 Andreea-Paula Ibănescu THE GEOPOLITICAL STATUTE OF IRAN AND TURKEY IN THE POST-COLD WAR ERA
978-606-543-579-7 Editors: Nicolae Cătălin Rişcuţa, Iosif Vasile Ferencz, Oana Tutilă Bărbat REPRESENTATIONS, SINGS AND SIMBOLS. PROCEEDINGS OF THE SYMPOSION ON RELIGION AND MAGIC
978-606-543-583-4 Felician Velimirovici ISTORIE ȘI ISTORICI ÎN ROMÂNIA COMUNISTĂ
978-606-543-590-2 Volum îngrijit de:Nicolae Edroiu, Vlad Popovici HOLOCAUSTUL EVREILOR DIN TRANSILVANIA DE NORD.  70 DE ANI. LUCRĂRILE CONFERINTEI ŞTIINTIFICE DESFASURATE LA CLUJ-NAPOCA – 13 IUNIE 2014
978-606-543-592-6 Cristina-Georgeta Alexandrescu CULT AND VOTIVE MONUMENTS IN THE ROMAN PROVINCES
978-606-543-593-3 Sever-Petru Boţan VASE DE STICLA IN SPAȚIUL DINTRE CARPAȚI ȘI PRUT
978-606-543-594-0 Sándor Berecki IRON AGE SETTLEMENT PATTERNS AND FUNERARY LANDSCAPES IN TRANSYLVANIA
978-606-543-595-7 Cosmin Căprioară CONTRIBUTII LA STUDIUL LIMBAJULUI MEDICAL POPULAR ROMANESC
978-606-543-596-4 Ionuț-Constantin Petcu ISTORIA BISERICII ORTODOXE ROMÂNE (1859–1914)
978-606-543-597-1 Răzvan Mateescu SARMIZEGETUSA REGIA. CATALOG
978-606-543-600-8 Sorin Cociș, Vlad-Andrei Lăzărescu AD FINEM IMPERII ROMANI
978-606-543-604-6 Gelu A. Florea (Coordonator) MATRIȚA DE BRONZ DE LA SARMIZEGETUSA REGIA
978-606-543-606-0Vol. I Editat de Gheorghe Lazaroviciși Adrian Ardeț ŢARA GUGULANILOR. STUDII DE ETNOARHEOLOGIE, ETNOGRAFIE ȘI ETNOISTORIE
978-606-543-607-7 Maria Lobonţ-Puşcaş LOCUINŢĂ, LOCUIRE ŞI MENTALITATE ÎN ZONA DE GRANIŢĂ 
978-606-543-608-4 Nicolae D. Ghika CINCI LUNI ÎN ŢARA SOMALILOR
978-606-543-611-4 Laura Stanciu PETRU MAIOR ŞI PRIETENII
978-606-543-612-1 Mihai Bărbulescu ARTA ROMANĂ LA POTAISSA
978-606-543-613-8 WORSHIP, HABITATION, REFUGE. BRONZE AND IRON AGE SITES OF THE LOWER FENEŞ VALLEY
978-606-543-614-5Vol. I Tibor-Tamás Daróczi, Adrian Ursuţiu WORSHIP, HABITATION, REFUGE. BRONZE AND IRON AGE SITES OF THE LOWER FENEŞ VALLEY. VOLUME I. TEXT
978-606-543-615-2Vol. II Tibor-Tamás Daróczi, Adrian Ursuţiu WORSHIP, HABITATION, REFUGE. BRONZE AND IRON AGE SITES OF THE LOWER FENEŞ VALLEY. VOLUME II. PLATES
978-606-543-616-9 Alexandru Dărăban SOLOMON HALIŢĂ.  OM AL EPOCII SALE
978-606-543-617-6 Cristian Găzdac DROBETA. THE NEVER ABANDONED CITY OF ROMAN DACIA
978-606-543-620-6 Victor Sava, Anamaria Tudorie, Mihaela Savu  GHIOROC „BALASTIERA VEST”. O AŞEZARE NEOLITICĂ DIN BAZINUL MUREŞULUI INFERIOR. GHIOROC “BALASTIERA VEST”. A NEOLITHIC SETTLEMENT IN THE LOWER MUREŞ BASIN
978-606-543-626-8 Cristian Găzdac DROBETA. ORAȘUL NEPĂRĂSIT AL DACIEI ROMANE
978-606-543-627-5 Iașin Sașa FAMILIILE NOBILIARE SÂRBEŞTI DIN BANAT, ÎN SECOLELE AL XV‑LEA ŞI AL XVI‑LEA
978-606-543-628-2 Sergiu Soica EPISCOPUL IOAN BĂLAN ÎN DOSARELE SECURITĂŢII
978-606-543-629-9 Ioan Bejinariu CONTRIBUȚII ARHEOLOGICE LA CUNOAȘTEREA EPOCII BRONZULUI ÎN DEPRESIUNEA ȘIMLEULUI
978-606-543-631-2 Mihai A. Panu CAPCANELE IDEOLOGIEI. OPŢIUNI POLITICE ALE ETNICILOR GERMANI ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ
978-606-543-633-6 Ioan Bejinariu CONTRIBUȚII ARHEOLOGICE LA CUNOAȘTEREA EPOCII BRONZULUI ÎN DEPRESIUNEA ȘIMLEULUI
978-606-543-634-3 Daniel Hrenciuc VIZITELE REGILOR ROMÂNIEI ÎNTREGITE ÎN REPUBLICA A II-A POLONĂ (1923-1937)
978-606-543-636-7 Coordonator Daniela Marcu Istrate REDESCOPERIREA TRECUTULUI MEDIEVAL AL BRAȘOVULUI: CURTEA BISERICII NEGRE / UNEARTHING THE MEDIEVAL PAST OF BRAŞOV: THE BLACK CHURCH YARD
978-606-543-637-4 Dan Lucian Vaida OMAGIU PROFESORULUI GHEORGHE MARINESCU LA 70 DE ANI
978-606-543-638-1 Coordonator Daniela Marcu Istrate ÎNCEPUTURILE AȘEZĂRII BRAȘOV: OAMENI, OBIECTE, GÂNDURI / THE BEGINNINGS OF THE SETTLEMENT OF BRAȘOV: PEOPLE, OBJECTS, THOUGHTS
978-606-543-641-1 Muzeul Etnografic al Transilvaniei O NOSTALGIE INTRADUCTIBILĂ. CONSTANTIN UDROIU (1930-2014)
978-606-543-642-8 Marin Iulian Neagoe REPREZENTĂRI ANTROPOMORFE NEOLITICE ȘI ENEOLITICE ÎN COLECȚIA MUZEULUI REGIUNII PORȚILOR DE FIER
978-606-543-644-2 Ion Mușlea SCHIMBURI EPISTOLARE CU RESPONDENȚII LA CHESTIONARELE ARHIVEI DE FOLKLOR A ACADEMIEI ROMANE. VOL. 2
978-606-543-645-9 Sorin Valer Russu UNIREA DE LA 1918 REFLECTATA IN PAGINILE ZIARULUI „UNIREA” DE LA BLAJ
978-606-543-646-6 Luminița Dumănescu ȚARĂ, ȚARĂ, VREM OSTAȘI! DESPRE COPILĂRIE, ÎN COMUNISM
978-606-543-647-3 Anca Elisabeta Tatay, Cornel Tatai-Baltă XILOGRAVURA DIN CARTEA ROMANEASCA VECHE TIPARITA LA BUCUREȘTI (1582-1830)
978-606-543-648-0 Coriolan Horațiu Opreanu,Vlad-Andrei Lăzărescu A ROMAN FRONTIER MARKETPLACE AT POROLISSUM IN THE LIGHT OF NUMISMATIC EVIDENCE. CONTRIBUTION TO THE KNOWLEDGE OF THE ROMAN LIMES ECONOMY
978-606-543-649-7Coed. Sc. Ardeleană Răzvan Mihai Neagu, Grigore Marchiş, Gheorghe Gotea CATEDRALA SFINŢII ARHANGHELI MIHAIL ŞI GAVRIIL DIN TURDA. 80 DE ANI DE LA SFINTIRE. 1935-2015
978-606-543-651-0 Tibor-Tamás Daróczi CLUJ-NAPOCA - IULIU MANIU STREET NO. 4. THE NEOLITHIC LEVELS
978-606-543-652-7 Cosmina-Maria Berindei SFARȘITUL LUMII ȘI DESTINUL POSTUM AL SUFLETELOR IN IMAGINARUL CULTURII TRADIȚIONALE ROMÂNEȘTI
978-606-543-653-4 Greta Miron VIAȚĂ PAROHIALĂ ȘI DIVERSITATE CONFESIONALĂ ÎN TRANSILVANIA SECOLULUI AL XVIII-LEA
978-606-543-654-1 HARRY POTTER ȘI ADEVĂRATA ISTORIE A FARMACIEI. GHID POVESTIT AL COLECȚIEI DE ISTORIA FARMACIEI DIN CLUJ
978-606-543-656-5 Sorin Arhire MAREA BRITANIE ŞI ROMÂNIA (1936-1941): RELAŢII POLITICE, ECONOMICE ŞI CULTURALE
978-606-543-561-2 Ioan Micu MoldovanEdiție critică, postfață, note, indici și glosar de Ion Cuceu şi Maria Cuceu FOLCLOR DIN TRANSILVANIA (1863-1878)
978-606-543-569-8 Alina Branda METODA CHESTIONARELOR IN ETNOLOGIA ROMÂNEASCĂ. O ABORDARE CRITICĂ
978-606-543-574-2 Carmen Maria Neumann I. COJOACE, SUBE, PIEPTARE
978-606-543-635-0 Ion Mușlea SCHIMBURI EPISTOLARE CU RESPONDENȚII LA CHESTIONARELE ARHIVEI DE FOLKLOR A ACADEMIEI ROMÂNE
978-606-543-661-9 Coordonator Florin Gogâltan NEOLITHIC AND ENEOLITHIC IN THE LOWER MUREȘ BASIN
978-606-543-662-6 Coordonator Florin Gogâltan METAL AND METALWORKING IN THE BRONZE AGE TELLS FROM THE CARPATHIAN BASIN
978-606-543-664-0 Ileana Burnichioiu MĂNĂSTIREA BIZERE. VOL. II
978-606-543-667-1 Coordonatori: Dumitru Țeicu, Loránd Mádly, Iosif Marin Balog MULTICULTURALISM, IDENTITATE ȘI DIVERSITATE. PERSPECTIVE ISTORICE.
IN HONOREM PROF. UNIV. DR. RUDOLF GRÄF LA ÎMPLINIREA VÂRSTEI DE 60 DE ANI
978-606-543-668-8 Silviu Borş, Alexiu Tatu, Bogdan Andriescu PARTICIPANȚI DIN LOCALITĂȚI SIBIENE LA MAREA ADUNARE NAȚIONALĂ DE LA ALBA IULIA DIN
1 DECEMBRIE 1918
978-606-543-669-5 Editor Constanze Höpken,Szilamér Péter Panczél INTRODUCTION TO THE EASTERN LIMES OF ROMAN DACIA
978-606-543-670-1 Nicoleta Man, Szilamér Péter Panczél ROMAN DACIA AND BEYOND
978-606-543-672-5 Sándor József Sztáncsuj GRUPUL CULTURAL ARIUŞD PE TERITORIUL TRANSILVANIEI
978-606-543-675-6Vol. II Ediţie critică de documente inedite, note şi glosar de Ion Cuceu şi Maria Cuceu IOAN MICU MOLDOVAN, FOLCLOR DIN TRANSILVANIA (1863-1878). VOLUMUL II
978-606-543-676-3Vol. 1 Ediţie critică de documente inedite, alcătuită de Maria Cuceu, Anamaria Lisovschi şi Cosmina Timoce-Mocanu, cu un indice tematico-tipologic de Ion Cuceu REPERTORIUL GENERAL AL ARHIVEI DE FOLCLOR A ACADEMIEI ROMÂNE. 1930-1948. CORPUSUL RĂSPUNSURILOR LA CHESTIONARELE ŞI CIRCULARELE FOLCLORICE ALE LUI ION MUŞLEA. TOMUL I BASARABIA – CHESTIONARELE  II, IV ŞI VII
978-606-543-678-7 Claudia Septimia Sabău MENTALITĂŢI COLECTIVE ÎN SATELE NĂSĂUDENE FOSTE GRĂNICEREŞTI ÎN A DOUA JUMĂTATE A SECOLULUI AL XIX‑LEA
978-606-543-681-7 Cristian Găzdac, George G. Marinescu,Ágnes Alföldy-Găzdac TEZAURUL DE LA BISTRIȚA. UN TEZAUR REPUBLICAN ROMAN?
978-606-543-682-4 Corina Teodor POMPILIU TEODOR ȘI LUMEA PRIN CARE A TRECUT
978-606-543-684-8 Edited by Rita E. Németh, Botond Rezi BRONZE AGE CHRONO LOGY IN THE CARPATHIAN BASIN. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM FROM TÂRGU MUREŞ. 2–4 OCTOBER 2014
978-606-543-685-5 Gordán Edina, Rezi Botond FONDUL DE CARTE VECHE AL BIBLIOTECII MUZEULUI JUDEŢEAN MUREŞ, TIPĂRIT ÎNAINTE DE 1850
978-606-543-686-2 Marius Bucur CULPA DE A FI GRECO-CATOLIC. PROCESUL EPISCOPULUI ALEXANDRU RUSU (1957)
978-606-543-687-9 Valentin MarinTraducere, note şi glosar în limba engleză: Viorela-Valentina Dima POLITICĂ ŞI STRATEGIE LA DUNĂREA DE JOS ÎN SECOLELE VI A. CHR. - II P. CHR / POLITICS AND STRATEGY IN THE LOWER DANUBE FROM 6TH CENTURY BC TO 2ND CENTURY AD
978-606-543-689-3 Editori: Cristian Găzdac, Dan Lucian Vaida ACADEMICIANUL DUMITRU PROTASE LA 90 DE ANI. MAGISTRUL ȘI OMUL. BIOGRAFIE ILUSTRATĂ
978-606-543-691-6 Ioan A. Borgovan, Kiss Ibolya LUDUȘ. TURNURI, TOWERS, TORNYOK
978-606-543-693-0 Gheorghe Calcan UNIFICAREA ADMINISTRATIVĂ A ROMÂNIEI ÎNTREGITE (1918–1925)
978-606-543-694-7 Molnár Zsolt CONTRIBUŢII LA CUNOAŞTEREA CULTURII OTOMANI DIN NORD-VESTUL TRANSILVANIEI.
CERAMICĂ ŞI METAL
978-606-543-695-4 Daniel Hrenciuc FRANCMASONERIA ÎN ROMÂNIA
978-606-543-697-8 EROS ŞI SEXUALITATE ÎN DACIA ROMANĂ. CATALOG DE EXPOZIŢIE
978-606-543-699-2 Csaba Szabó BÉLA CSERNI AND THE BEGINNINGS OF URBAN ARCHAEOLOGY IN ALBA IULIA
978-606-543-700-5 Sergiu Soica CARDINALUL IULIU HOSSU ÎN DOSARELE SECURITĂŢII – NOTE INFORMATIVE –
978-606-543-701-2 Herausgegeben vonAndrás F. Balogh WECHSELWIRKUNGEN IN SÜDOSTEUROPA. FALLBEISPIELE AUS DER DEUTSCHEN SPRACH- UND LITERATURWISSENSCHAFT. FESTSCHRIFT FÜR LUCIA GORGOI ZUM 65. GEBURTSTAG
978-606-543-702-9 Editor Marius Porumb CERCETAREA ACADEMICĂ CLUJEANĂ. TRADIȚIE ȘI PERFORMANȚĂ
978-606-543-703-6 Stelian Tofană SOCIETATEA DE AZI – O LUME FĂRĂ FAMILIE?
978-606-543-704-3 Andrei Zador TEHNOFRIG. MONOGRAFIE (CRONICĂ ILUSTRATĂ). SEPTEMBRIE 1949 – DECEMBRIE 2001
978-606-543-705-0 Răzvan Mihai Neagu EPISCOPI ŞI EPISCOPII ÎN ESTUL UNGARIEI MEDIEVALE. TIPOLOGII EPISCOPALE ÎN DIECEZELE DE TRANSILVANIA, ORADEA ŞI CENAD ÎN EVUL MEDIU
978-606-543-708-1 Editor Marius Porumb MEMBRII TRANSILVĂNENI AI ACADEMIEI ROMÂNE. DICȚIONAR
978-606-543-711-1 Diana Iegar O ISTORIE A COLEGIULUI NAȚIONAL „DOAMNA STANCA”
978-606-543-714-2 Daniel Vasile Sana, Vasile Marinoiu, Ștefan Viorel Georgescu LOCURI. OAMENI. LUCRURI. ARHEOLOGIE PREVENTIVĂ PE VARIANTA OCOLITOARE A MUNICIPIULUI TÂRGU JIU, TÂRGU JIU, 2016
978-606-543-715-9 Vladimir-Alexandru Bogosavlievici CLUJ 700. SCURT ISTORIC (SECOLELE XII-XVI)
978-606-543-717-3 Victor Cojocaru INSTITUŢIA PROXENIEI ÎN SPAŢIUL PONTIC
978-606-543-718-0 Sándor Berecki THE BRONZE AGE SITE FROM LUDUŞ
978-606-543-720-3 Daniel Hrenciuc GEOPOLITICA FRONTIERELOR ROMÂNIEI ÎN CONTEXTUL CRIZEI UCRAINENE
978-606-543-721-0 Andreea Grecu AMINTIRI DIN TOFLEA. MEMORIES FROM TOFLEA
978-606-543-722-7 Victor Cojocaru MOBILITY IN RESEARCH ON THE BLACK SEA REGION
978-606-543-728-9 Marius Eppel (coordonator) MAGIE ȘI FAMILIE ÎN EUROPA ÎN EPOCILE MODERNĂ ȘI CONTEMPORANĂ
978-606-543-729-6 Coordonatori: Sever Mureșan,Vasile Șt. Tutula COMUNA TELCIU LA 770 DE ANI DE ATESTARE DOCUMENTARĂ (1245–2015)
978-606-543-731-9 Adrian Onofreiu, Dan Lucian Vaida BATALIONUL I GRANICERESC DE GARDA (1933–1940)
978-606-543-733-3 Ioan Chindriș, Niculina Iacob, Eva Mârza CATALOGUL CĂRȚII ROMÂNEȘTI VECHI DIN IMPERIUL HABSBURGIC (1691–1830)
978-606-543-734-0 Daniel Hrenciuc CULTUL LIPOVEAN DIN ROMANIA IN DOCUMENTELE SECURITAȚII POPORULUI (1948–1960)
978-606-543-738-8 Nicolae Gudea POROLISSUM – UN FOCAR AL CREȘTINISMULUI TIMPURIU ÎN PROVINCIA POROLISSENSIS (SECOLELE II–III P. CHR.) ȘI ÎN EPOCA POST AURELIANĂ (SECOLELE IV–VI P. CHR.)
978-606-543-740-1 Ciprian Firea POLIPTICELE MEDIEVALE DIN TRANSILVANIA: ARTA, LITURGHIE SI PATRONAJ
978-606-543-742-5 Richard A. Mason,  Costin Croitoru CARL SCHUCHHARDTʼS CONTRIBUTIONS ON ANCIENT LINEAR FORTIFICATIONS ALONG THE LOWER DANUBE
978-606-543-743-2 Sorin Cociș THE BROOCHES WORKSHOPS FROM ROMAN DACIA
978-606-543-744-9 Ioan Piso, Dan Deac LES INSCRIPTIONS TÉGULAIRES DU MUSÉE NATIONAL DE TRANSYLVANIE
978-606-543-745-6 Ioan Piso LES INSCRIPTIONS TÉGULAIRES DU MUSÉE DE ZALAU
978-606-543-746-3 Ioan Piso, Radu Ardevan, Eugenia Beu-Dachin, Carmen Fenechiu, Ștefania Lalu LEXICONUL EPIGRAFIC AL DACIEI
978-606-543-747-0 Radu Ardevan, Eugenia Beu-Dachin (editori) MENSA ROTUNDA EPIGRAPHICA NAPOCENSIS
978-606-543-749-4 Cristina-Georgeta Alexandrescu, Christian Gugl, Barbara Kainrath (Hrsg.) TROESMIS I. DIE FORSCHUNGEN VON 2010–2014
978-606-543-750-0 Mureşan Olimpia ACASĂ, DE CRĂCIUN. DIN TRADIŢIILE SATULUI SĂLĂJEAN – SĂRBĂTORILE DE IARNĂ
978-606-543-751-7 Ioan I. Blejan POVESTEA VIEŢII MELE. O MICROMONOGRAFIE A FAMILIEI COLONEL (R.) ING. IOAN I. BLEJAN 1935–2012
978-606-543-752-4 Mihai Gligor (ed.) FROM INHUMATION TO CREMATION IN ROMANIAN NEOLITHIC AND ENEOLITHIC
978-606-543-755-5 Editori: Vitalie Bârcă, Sorin Cociș ORBIS ROMANUS AND BARBARICUM. THE BARBARIANS AROUND THE PROVINCE OF DACIA AND THEIR RELATIONS WITH THE ROMAN EMPIRE.
978-606-543-756-2 Edited by Constanze Höpken and
Szilamér-Péter Pánczél
THE AUXILIARY FORTS AND WATCHTOWERS ON THE EASTERN LIMES OF ROMAN DACIA
978-606-543-757-9 Alexandru Popa,Zsigmond Lórand Bordi STUDII ASUPRA GRANIŢELOR ROMANE DIN DACIA. FORTIFICAŢIA DE LA COMOLĂU
978-606-543-762-3 Marius Neculae RÂMNICENII ȘI REVOLUȚIA ROMÂNĂ DIN 1989
978-606-543-764-7VOL. 1 Costin Feneşan DIPLOMATICUM BANATICUM. VOL. 1
978-606-543-766-1 Sanda Băcueț NOI DESPRE NOI. ELEMENTE REPREZENTATIVE ALE PATRIMONIULUI CULTURAL SĂLĂJEAN
978-606-543-767-8 Alexandru Chiselev MAGIA LA ROMÂNII ȘI UCRAINENII DIN NORDUL DOBROGEI
978-606-543-768-5 Editor Cristina-Georgeta Alexandrescu TROESMIS – A CHANGING LANDSCAPE. ROMANS AND THE OTHERS IN THE LOWER DANUBE REGION IN THE FIRST CENTURY BC – THIRD CENTURY AD. PROCEEDINGS OF AN INTERNATIONAL COLLOQUIUM TULCEA,7TH-10TH OF OCTOBER 2015
978-606-543-770-8 Teofil BugnariuEditie bilingvă, îngrijită de Maria Cuceu și Salat Zakarias Erzsébet BIBLIOGRAFIA COMPLETĂ A MATERIALELOR ETNOGRAFICO-FOLCLORICE ROMÂNEȘTI DIN PUBLICAȚIILE MAGHIARE
978-606-543-771-5 Ioan Micu Moldovan. Editie critică de documente inedite, note, indici si postfata de Ion Cuceu si Maria Cuceu FOLCLOR DIN TRANSILVANIA (1863-1878). III LIRICA POPULARA.
978-606-543-772-2Vol. I Vlad Lăzărescu, Coriolan H. Opreanu,Sorin Cociș AȘEZĂRILE ANTICE DE LA SUCEAGU-RĂDAIA (JUD. CLUJ). I. EPOCA ROMANĂ
978-606-543-773-9 Ioan Stanciu AȘEZAREA DE LA LAZURI-LUBI TAG (JUD. SATU MARE). ASPECTE ALE LOCUIRII MEDIEVALE TIMPURII ÎN NORD-VESTUL ROMÂNIEI
978-606-543-775-3 Neculai Bolohan BRONZUL TÂRZIU LA DUNĂREA DE JOS. COMPONENTE ȘI RELAȚII INTERCULTURALE
978-606-543-776-0 Florin Gogâltan, Sorin Ailincăi (ed.) SETTLEMENTS OF LIFE AND DEATH. STUDIES FROM PREHISTORY TO MIDDLE AGES
978-606-543-777-7 Florin Gogâltan, Cristina Cordoș (ed.) PREHISTORIC SETTLEMENTS: SOCIAL, ECONOMIC AND CULTURAL ASPECTS. SEVEN STUDIES IN THE CARPATHIAN AREA
978-606-543-778-4 Florin Gogâltan, Cristina Cordoș (ed.) ARCHAEOLOGICAL INVESTIGATIONS IN THE BRONZE AGE TELL SETTLEMENTS FROM SÂNTION AND TOBOLIU
978-606-543-779-1 Ana-Maria Nenițoiu OAMENI ȘI ATITUDINI ÎN FAȚA MORȚII ÎN COMITATUL BISTRIȚA-NĂSĂUD (1876-1914). NECROLOGUL - ISTORIC ȘI SURSE
978-606-543-780-7 Elena Dana Prioteasa MEDIEVAL WALL PAINTINGS IN TRANSYLVANIAN ORTHODOX CHURCHES ICONOGRAPHIC SUBJECTS IN HISTORICAL CONTEXT
978-606-543-781-4 Victor Sava NEOLITHIC AND ENEOLITHIC IN THE LOWER MUREŞ BASIN
978-606-543-784-5 Sándor Berecki IRON AGE CHRONOLOGY IN THE CARPATHIAN BASIN. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM FROM TÂRGU MUREŞ. 8–10 OCTOBER 2015
978-606-543-785-2 Nicolae Edroiu COMUNICĂRI ACADEMICE. 2010‑2015
978-606-543-786-9 Editori: Ion Cârja, Dan-Lucian Vaida,Loránd L. Mádly, Dan Prahase UN ARDELEAN ÎN MARELE RĂZBOI / EIN SIEBENBÜRGER IM GROßEN KRIEG / A TRANSYLVANIAN IN THE GREAT WAR: ALBERT PORKOLÁB (1880-1920)
978-606-543-787-6 Coriolan H. Opreanu, Vlad-A. Lăzărescu (Editors) LANDSCAPE ARCHAEOLOGY ON THE NORTHERN FRONTIER OF THE ROMAN EMPIRE AT POROLISSUM. AN INTERDISCIPLINARY APPROACH
978-606-543-794-4 Adriana Antal VENUS CULT IN ROMAN DACIA
978-606-543-795-1 MONEDA ROMANA DIN CASTRUL DE LA BUCIUMI. GHID DE PREZENTARE GENERALA
978-606-543-796-8 Editors: Oana Tutilă, Nicolae Cătălin Rişcuţa, Iosif Vasile Ferencz ARCHAEOLOGICAL SMALL FINDS AND THEIR SIGNIFICANCE. PROCEEDINGS OF THE SYMPOSIUM ON GAMES AND TOYS
978-606-543-797-5 Ediţie critică de documente inedite, alcătuită de Maria Cuceu, Anamaria Lisovschi şi Cosmina Timoce-Mocanu, cu un indice tematico-tipologic de Ion Cuceu REPERTORIUL GENERAL AL ARHIVEI DE FOLCLOR A ACADEMIEI ROMÂNE. 1930-1948. CORPUSUL RĂSPUNSURILOR LA CHESTIONARELE ŞI CIRCULARELE FOLCLORICE ALE LUI ION MUŞLEA. TOMUL I BASARABIA – CHESTIONARELE  II, IV ŞI VII
978-606-543-798-2 Ovidiu Țentea FRONTIERELE IMPERIULUI ROMAN
978-606-543-799-9 Diana Iegar MEDIEȘUL AURIT
978-606-543-800-2 Szilárd Sándor Gál PROCEEDINGS OF THE FIRST INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE TÖRÖK AURÉL ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION FROM TÂRGU MUREŞ. 13–15 NOVEMBER 2015
978-606-543-801-9 Ovidiu Emil Iudean THE ROMANIAN GOVERNMENTAL REPRESENTATIVES IN THE BUDAPEST PARLIAMENT (1881-1918)
978-606-543-804-0 Corina Teodor O ISTORIE DIN FĂRÂME: PROTOPOPIATUL GRECO-CATOLIC AL MUREȘULUI LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX
978-606-543-806-4 Vlad Lăzărescu, Coriolan H. Opreanu,
Sorin Cociș
AȘEZĂRILE ANTICE DE LA SUCEAGU-RĂDAIA (JUD. CLUJ). I. EPOCA ROMANĂ
978-606-543-807-1 Daniel Hrenciuc POLONIA ÎNTRE EST ȘI VEST: 1918–2016
978-606-543-810-1 Răzvan Mihai Neagu MOMENTE DIN ISTORIA ORAŞULUI TURDA. PERSONALITĂŢI, EVENIMENTE, INSTITUŢII
(SECOLELE XV–XX)
978-606-543-811-8 Andrei Zador PERSONALITAȚI MARCANTE ALE EVREIMII CLUJENE
978-606-543-812-5 Ediţie îngrijită de Laura Stanciu și Alin Mihai Gherman PETRU MAIOR. PREDICHE SAU INVAȚATURI LA TOATE DUMINICILE ȘI SARBATORILE ANULUI
978-606-543-813-2 Alexandru-Bogdan Bud ISTORIE ȘI CONTINUITATE. STUDIILE ENGLEZE LA CLUJ
978-606-543-819-4 Marius Eppel JUSTIȚIE ȘI SUPERSTIȚIE. PROCESE DE VRAJITORIE DIN EUROPA (SECOLELE XVII–XVIII)
978-606-543-822-4 Berecki Sándor, Horti Emese,Kacsó Károly, Nyulas Dorottya OROSZ ENDRE REGESZETI GYUJTEMENYE / COLECȚIA ARHEOLOGICĂ A LUI ENDRE OROSZ
978-606-543-823-1 Vladimir-Alexandru Bogosavlievici,
Laura Zmicală
CLUJUL VAZUT ȘI NEVAZUT. GHID ISTORICO-TURISTIC / CLUJ SEEN AND UNSEEN. A HISTORICAL-TOURIST GUIDE. ED. A 3-A
978-606-543-824-8 Sergiu Soica CARDINALUL ALEXANDRU TODEA IN DOSARELE SECURITATII – NOTE INFORMATIVE –
978-606-543-826-2 Cristina-Georgeta Alexandrescu, Christian Gugl, Barbara Kainrath (Hrsg.) TROESMIS
978-606-543-827-9 Iacob Mârza, ediție de Radu Mârza ZENOVIE PACLIȘANU. CONTRIBUȚII LA O MONOGRAFIE
978-606-543-829-3VOL. 1 Manuela Marin ROMII ȘI REGIMUL COMUNIST: MARGINALIZARE, INTEGRARE ȘI OPOZIȚIE
978-606-543-830-9VOL. 2 Manuela Marin ROMII ȘI REGIMUL COMUNIST: MARGINALIZARE, INTEGRARE ȘI OPOZIȚIE
978-606-543-831-6 Adrian Boda ERAM TOȚI CA FRAȚII. ROMII IN ARMATA (1948-1989)
978-606-543-832-3 Liviu Groza ASPECTE DIN ACTIVITATEA REGIMENTULUI DE GRANIŢĂ ROMÂNO-BĂNĂŢEAN NR.13 DIN CARANSEBEŞ
978-606-543-835-4 Lucian Turcu ÎNTRE IDEALURI ȘI REALITATE. ARHIDIECEZA GRECO-CATOLICA DE ALBA IULIA ȘI FAGARAȘ IN TIMPUL PASTORIRII MITROPOLITULUI VASILE SUCIU (1920–1935)
978-606-543-838-5 Corina Toma, Florin Mărginean,Cristiana Tătaru TEZAURUL MONETAR DE LA GROȘII NOI (SECOLELE XV–XVII)THE COIN HOARD OF GROȘII NOI (15TH–17TH CENTURIES)
978-606-543-839-2 Alexandru-Bogdan Bud HISTORY AND CONTINUITY. ENGLISH STUDIES IN CLUJ
978-606-543-843-9 Silvia Mustață THE ROMAN METAL VESSELS FROM DACIA POROLISSENSIS
978-606-543-844-6 Volum îngrijit de Ligia Boldea și Rudolf Gräf VOCAȚIA ISTORIEI. STUDII ÎN MEMORIA PROFESORULUI NICOLAE BOCȘAN
978-606-543-845-3 Călin Cosma RAZBOINICI AVARI IN TRANSILVANIA / AVAR WARRIORS IN TRANSYLVANIA
978-606-543-846-0 Alexandru Berzovan BAZINUL MUREȘULUI INFERIOR ȘI SUD-VESTUL MUNȚILOR APUSENI IN PERIOADA CLASICA A DACIEI PREROMANE (SEC. II I.HR. – SEC. I D.HR.)
978-606-543-847-7 Eugen Crihan MIGRAȚIA TRANSNAȚIONALĂ ÎN ZONELE RURALE DIN JUDEȚUL SĂLAJ
978-606-543-848-4 Adinel Ciprian Dincă INSTITUȚIA EPISCOPALA LATINA ÎN TRANSILVANIA MEDIEVALA (SEC. XI/XII-XIV)
978-606-543-853-8 Felician Velimirovici „CURAȚIREA” PARTIDULUI. CAMPANIA DE VERIFICARI ȘI EXCLUDERI DIN STRUCTURILE TERITORIALE ALE P.M.R., 1948–1950. ACTIVITATEA COMISIEI JUDEȚENE DE VERIFICARE DIN REȘIȚA (DOCUMENTE)
978-606-543-854-5 SARMIZEGETUSA – ÎNCEPUTURILE DACIEI ROMANE SARMIZEGETUSA – THE BEGININGS OF ROMAN DACIA
978-606-543-856-9 Coralia Dorina Bonta LOCUIREA DIN BAZINUL SOMEŞULUI MIC ÎN SECOLELE VII-IX. AŞEZAREA DE LA JUCU DE SUS-RĂSCRUCI (JUDEȚUL CLUJ)
978-606-543-857-6 Editori/Editors Prof. Dr. Constantin Măruțoiu, Prof. Dr. Daniela Popescu,
Dr. Ioan Bratu, Prof. Dr. Radu Moraru,
Conf. Dr. Luminița Dana Postolache
BISERICI DE LEMN DIN TRANSILVANIA / WOODEN CHURCHES OF TRANSYLVANIA. CLUJ, SĂLAJ
978-606-543-860-6 Florin Mărginean, Ioan Stanciu,Dan Băcueț-Crișan LOCUIREA MEDIEVALĂ TIMPURIE DIN TRANSILVANIA ȘI VECINĂTĂȚITHE EARLY MEDIEVAL HABITATION FROM TRANSYLVANIA AND ITS SURROUNDINGS
978-606-543-861-3 Florin Bogdan TIPĂRITU-S-AU ÎN ARDEAL, ÎN CETATEA BELGRADULUI. 450 DE ANI DE LA TIPĂRIREA PRIMEI CĂRȚI LA ALBA IULIA
978-606-543-862-0 Bogdan Andriescu, Silviu Borș CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE ÎN COMUNITĂȚI SIBIENE. SURSE DOCUMENTARE EDITE ȘI NE-EDITE. REPERTORIU
978-606-543-864-4 Nicolae Edroiu, Remus Câmpeanu,Laura Stanciu ISTORIE, GENEALOGIE. TRANSFERURI CULTURALE / TÖRTÉNELEM, GENEÁLOGIA. KULTURÁLIS TRANSFER
978-606-543-866-8 Ovidiu Emil Iudean, Alexandru Onojescu, Alina Sava, Vlad Popovici (editori/editors) UN MEDIC TRANSILVĂNEAN: NICOLAE STOIA (1830-1879). STUDIU BIOGRAFIC, CORESPONDENȚĂ ȘI DOCUMENTE / A TRANSYLVANIAN PHYSICIAN: NICOLAE STOIA (1830-1879). A BIOGRAPHY WITH LETTERS AND PAPERS
978-606-543-868-2 Daniel Hrenciuc CONFIDENȚIAL: GERMANII DIN ROMÂNIA VERSUS CONFERINȚA DE PACE DE LA PARIS, 1946.STUDIU DOCUMENTAR
978-606-543-869-9 Marin Pop, Daniel-Victor Săbăceag DOCUMENTE PRIVIND ZONA CODRU ŞI SUBCODRU DIN SĂLAJUL ISTORIC
978-606-543-871-2 Andreea Grecu EVOLUŢII CULTURALE. ISTORII RECENTE / CULTURAL EVOLUTIONS. RECENT HISTORY
978-606-543-872-9 Alexandru-Bogdan Bud FILE DIN ISTORIA INVATAMANTULUI JURIDIC LA CLUJ
978-606-543-874-3 Ovidiu Emil Iudean DISCURSURILE CLERICILOR DIN CAMERA SUPERIOARĂ A PARLAMENTULUI UNGARIEI (1867-1918)
978-606-543-877-4 Lucian Cristian Ratoiu CONTRIBUTIA LUI ALOIS RIEGL LA DEFINIREA CONCEPTULUI MODERN DE MONUMENT ISTORIC
978-606-543-880-4 Edited by/Editat deCristian Dima TEACHING METHODS IN ARCHAEOLOGICAL FIELD SCHOOLS / METODE DE PREDARE PE ȘANTIERELE ARHEOLOGICE ȘCOALĂ
978-606-543-881-1 Rodica Ianoş Toadere ISTORIA ROMÂNILOR. AUXILIAR CURRICULAR PENTRU BACALAUREAT (SINTEZE, EXERCIŢII, ÎNDRUMĂRI PENTRU REZOLVAREA SUBIECTELOR). EDIŢIA A VI-A, REVIZUITĂ ŞI ADĂUGITĂ
978-606-543-882-8 Ion Bulei, Alin Ciupală IPOSTAZE ALE MODERNIZĂRII ÎN VECHIUL REGAT. VOL. VII
978-606-543-884-2 Viorel Ştefu MUZEUL ALT-MEDIASCH. MĂRTURII ALE COMUNITĂŢII SĂSEŞTI DE LA MEDIAŞ
978-606-543-886-6 Costin Feneşan DIPLOMATARIVM BANATICVM . VOL. II
978-606-543-887-3 Iosif Ferencz MUZEUL DIN DEVA. ARC PESTE TIMP
978-606-543-888-0 Iulia-Elena Hossu, Viorela Ducu DEPARTE ȘI TOTUȘI APROAPE. FRAGMENTE DIN VIAȚA FAMILIILOR TRANSNAȚIONALE
978-606-543-889-7 Antonio Faur REZISTENȚA ANTICOMUNISTĂ DIN SUDUL BIHORULUI. GRUPUL ȘTEFAN POPESCU (1946–1950). MĂRTURII DOCUMENTARE INEDITE
978-606-543-890-3 Cătălin Bichescu PROCEDURI JUDICIARE ȘI ADMINISTRATIVE ÎN TRANSILVANIA (SEC. XVIII)
978-606-543-893-4 Petru Ștefan Ionescu DANDYISM - THE RISE AND FALL OF A CONCEPT
978-606-543-891-0 Răzvan Roșu MULTICULTURALITATE ŞI ENCLAVIZARE CULTURALĂ ÎN TRANSILVANIA
978-606-543-894-1 Editori: George Nuţu, Sorin-Cristian Ailincăi, Cristian Micu OMUL, FLUVIUL ŞI MAREA. STUDII DE ARHEOLOGIE ŞI ISTORIE ÎN ONOAREA LUI FLORIN TOPOLEANU LA A 65-A ANIVERSARE
978-606-543-895-8 Coordonat de Cristian Dima CURRICULUM INTERNATIONAL EDUCATION OFFER IN ARCHAEOLOGICAL FIELD SCHOOLS
978-606-543-896-5 Ioan I. Cârcu, Vasile Şt. Tutula GENERALUL MAIOR ONIȘOR N. CÂRCU (1923-1984)
978-606-543-898-9 Györke Zoltán NAPOCA. O ISTORIE RECENTĂ A CLUJULUI
978-606-543-899-6 Veronica Rozenberg Rosinger EPURĂRILE JURIDICE ALE FUNCȚIONARILOR EVREI DIN COMERȚUL EXTERIOR (1960–1964)
978-606-543-901-6 Ediţie critică de documente etnologice inedite, introducere, note şi indici deIon Cuceu, Maria Cuceu, Cosmina Timoce-Mocanu CORPUSUL RĂSPUNSURILOR LA CHESTIONARELE ION MUŞLEA. II . BASARABIA ŞI BUCOVINA. CHESTIONARELE II, IV, VII
978-606-543-902-3 Editor Ioan Cuceu PROZA POPULARĂ DIN BRANISTEA.
978-606-543-904-7 Ciprian Firea DONATORII DIN SANCTUAR. PREOȚII SAȘILOR CA PATRONI AI ARTELOR ÎN TRANSILVANIA MEDIEVALĂ
978-606-543-908-5 Coordonatori: Beatrice Ciută, Călin Anghel GASTRONOMIA ISTORICĂ ÎNTRE ŞTIINŢĂ ŞI REENACTMENT. DESPRE OBICEIURILE CULINARE ÎN TRANSILVANIA MEDIEVALĂ
978-606-543-910-8 Eugenia Beu-Dachin, Irina Nemeti ARHEOLOGIA CLUJEANĂ. O PRIVIRE DIN CULISE
978-606-543-912-2 Ioan Carol Opriș,  Alexandru Rațiu CAPIDAVA II. BUILDING C1 – CONTRIBUTIONS TO THE HISTORY OF ANNONA MILITARIS IN THE 6TH CENTURY
978-606-543-913-9 Emanoil Pripon REALIZĂRI ŞI PERSPECTIVE MUZEOGRAFICE LA ŞIMLEU SILVANIEI
978-606-543-914-6 Eugen Străuţiu, Nicoleta Munteanu,Marius Şpechea OPŢIUNILE PARTIDELOR POLITICE DIN REPUBLICA MOLDOVA ÎN PROBLEMA TRANSNISTREANĂ
978-606-543-915-3 Editors: Csaba Szabó, Viorica Rusu-Bolindeț, Gabriel Tiberiu Rustoiu, Mihai Gligor ADALBERT CSERNI AND HIS CONTEMPORARIES
978-606-543-917-7 Teofil Bugnariu BIBLIOGRAFIA MATERIALELOR ETNOGRAFICO-FOLCLORICE ROMÂNEŞTI DIN PUBLICAŢII MAGHIARE. EDIȚIA A 2-A
978-606-543-918-4 DIN COLECȚIILE MUZEULUI NAȚIONAL DE ISTORIE A TRANSILVANIEI
978-606-543-919-1 Editor: Laura Stanciu PETRU MAIOR SI PRIETENII. LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI NAŢIONAL DESFĂŞURAT LA REGHIN ÎN PERIOADA 2-3 SEPTEMBRIE 2016
978-606-543-920-7 Editori: Sorin Nemeti, Irina Nemeti STUDII ASUPRA GRANIȚELOR ROMANE DIN DACIA. CASTRUL LEGIONAR DE LA POTAISSA.
I. CENTURIAE DIN PRAETENTURA SINISTRA
978-606-543-922-1 Editori: conf. univ. dr. Dan Ruscu,
pr. dr. Claudiu G. Tuţu
PRIMUL CARDINAL AL ROMÂNILOR  IULIU HOSSU, EMINENTĂ PERSONALITATE A BISERICII ȘI NEAMULUI ROMÂNESC
978-606-543-926-9 Ovidiu Țentea, Britta Burkhardt THE BATHS ON THE FRONTIERS OF ROMAN DACIA
978-606-543-929-0 Coordonator Laura Stanciu ALBA IULIA. MEMORIA URBIS
978-606-543-930-6 Flaviu Vasile Rus RELAȚII CULTURALE ȘI DIPLOMATICE ROMÂNO-SPANIOLE (1880–1936)
978-606-543-931-3 Coordonatori: Ovidiu Ghitta,Gheorghe Negustor LA GRANIȚA DINTRE ȘTIINȚE: ISTORIE, MENTALITĂȚI, IMAGINAROMAGIU PROFESORILOR SIMONA ȘI TOADER NICOARĂ LA VÂRSTA DE 60 DE ANI
978-606-543-932-0 Sorin G. Bărbănțan DE LA ROMA LA ULPIA TRAIANA. AMPRENTE ROMANE ÎN DACIA
978-606-543-933-7 Alexandru Dărăban PAGINI DE ORTODOXIE SÂNGEORZANĂ
978-606-543-935-1 George Valentin Bounegru NORDIC NECROPOLE FROM APULUM “THE AMBULANCE STATION” 1981–1985 / NECROPOLA NORDICĂ DE LA APULUM „STAȚIA DE SALVARE” 1981–1985
978-606-543-936-8 Răzvan Mihai Neagu FORMAREA ELITEI ORTODOXE DIN TRANSILVANIA, BANAT ŞI CRIŞANA LA SFÂRŞITUL SECOLULUI AL XIX-LEA ŞI ÎNCEPUTUL SECOLULUI AL XX-LEA. STUDENŢI ROMÂNI DIN TRANSILVANIA, BANAT ŞI CRIŞANA LA FACULTATEA DE TEOLOGIE A UNIVERSITĂŢII DIN CERNĂUŢI (1875-1918)
978-606-543-937-5 Sebastian Dragoș Bunghez PARLAMENTUL ȘI POLITICA EXTERNĂ A ROMÂNIEI (1899–1914)
978-606-543-938-2 Marius Mihai Birou CULEGERE DE PROBLEME DE CALCUL INTEGRAL
978-606-543-939-9 Ina Roșu Vădeanu PROGRAMUL ARCHITECTURAL AL BISERICII ROMÂNE UNITE CU ROMA. EPISCOPIA DE GHERLA ȘI CLUJ-GHERLA (1853–1947) (TENDINȚE STILISTICE ÎNTRE ORIENT ȘI OCCIDENT)
978-606-543-941-2 Cristian Găzdac, Marin Neagoe SĂRAC SAU BOGAT ÎN TIMP DE PERICOL? TEZAURUL IMPERIAL ROMAN DE LA GRUIA (JUD. MEHEDINȚI)
978-606-543-942-9 Ioan Bejinariu DEPOZITE DE BRONZURI DIN SĂLAJ
978-606-543-948-1 Constantin Bărbulescu ALE PORCULUI. ESEU ASUPRA RELAŢIEI OM-ANIMAL ÎNTR-UN SAT TRANSILVAN
978-606-543-951-1 George Andrei Iavorenciuc CUNOAȘTERE ȘI OCCIDENTALIZARE: O ISTORIE A ȘTIINȚEI ROMÂNEȘTI DE LA JUMĂTATEA SECOLULUI XIX PÂNĂ LA ÎNCEPUTUL SECOLULUI XX
978-606-543-952-8 Caleb Nechifor PROFEŢII MESIANICE. PROMISIUNI, ÎMPLINIRI ŞI AŞTEPTĂRI LEGATE DE PROMISIUNI
978-606-543-954-2 Daniel Hrenciuc ÎN UMBRA SECURITĂŢII. EMIGRAREA GERMANILOR DIN ROMÂNIA (1962–1989)
978-606-543-955-9 Editori: Alexandru Flutur, Daniela Tănase, Ana Cristina Hamat CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN CENTRUL ISTORIC AL TIMIŞOAREI – STRADA LUCIAN BLAGA, CAMPANIA 2014
978-606-543-956-6 Coordonatori: Adrian Onofreiu,
Ioan Pintea, Cornelia Vlașin
ANUL 1918 ÎN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD. CONTRIBUȚII DOCUMENTARE
978-606-543-957-3 Iulia-Elena Hossu RELAŢIILE DE ÎNRUDIRE. CĂSĂTORIA – ATITUDINI, PRACTICI ŞI DINAMICI
978-606-543-958-0 Dan Augustin Deac ARTEFACTE ROMANE DE BRONZ DIN COLECȚIILE MUZEULUI JUDEȚEAN DE ISTORIE ȘI ARTĂ ZALĂU. CATALOG DE EXPOZIȚIE SELECTIV / ROMAN BRONZE ARTEFACTS FROM THE ZALĂU HISTORY AND ART COUNTY MUSEUM. SELECTIVE EXHIBITION CATALOGUE
978-606-543-960-3 Gheorghe Negustor, Mircea-Cristian Ghenghea (editori) DE LA IMPERIU LA REGAT. ROMÂNII BASARABENI ŞI MARELE RĂZBOI
978-606-543-962-7 Cosma Călin GRAVES OF AVAR MILITARY CHIEFS IN TRANSYLVANIA / MORMINTE DE ȘEFI MILITARI AVARI DIN TRANSILVANIA
978-606-543-964-1 Daniel Hrenciuc O SCURTĂ ISTORIE A EVREILOR DIN RĂDĂUŢI
978-606-543-969-6 Emanoil Pripon TEZAURE MONETARE MEDIEVALE ȘI PREMODERNE DESCOPERITE PE TERITORIUL ORAȘULUI ZALĂU (I)
978-606-543-970-2 Editor: Flaviu Vasile Rus THE CULTURAL AND DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN ROMANIA AND THE UNITED STATES OF AMERICA 1880–1920
978-606-543-972-6 Viorel Faur, Antonio Faur CENTENARUL DECLARAȚIEI DE AUTODETERMINARE NAȚIONALĂ A ROMÂNILOR DIN TRANSILVANIA, BANAT, CRIȘANA ȘI MARAMUREȘ. (ORADEA, 12 OCTOMBRIE 1918)
978-606-543-973-3 Coordonatori: Mihai-Octavian Groza, Gabriela-Margareta Nisipeanu, Andrei Păvălean, Diana-Maria Dăian, Daniela-Maria Stanciu HISTORIA MAGISTRA VITAE. NOI TEME PE AGENDA DE CERCETARE. LUCRĂRILE CONFERINŢEI NAŢIONALE HISTORIA MAGISTRA VITAE. NOI TEME PE AGENDA DE CERCETARECLUJ-NAPOCA, 8-9 APRILIE 2016
978-606-543-974-0 Silviu Borș, Dan Nanu Delia Voina,Bogdan Andriescu SCAUNUL, COMITATUL, JUDETUL SIBIU. 100 DE ANI DE ADMINISTRAȚIE ROMANEASCĂ ÎN TRANSILVANIA. 50 DE ANI DE LA ULTIMA REORGANIZARE ADMINISTRATIV-TERITORIALĂ A ROMÂNIEI
978-606-543-975-7 Ovidiu Țentea BATHS ON THE FRONTIERS OF ROMAN DACIA
978-606-543-977-1 Anda-Elena Crețiu AMERICA. ISTORIE, CULTURĂ, CIVILIZAȚIE
978-606-543-979-5 Daniel Hrenciuc ACASĂ, ÎN REICH? STRĂMUTAREA GERMANILOR DIN REGATUL ROMÂN
978-606-543-983-2 Mihai-Octavian Groza MARELE RĂZBOI ÎN MEMORIALISTICA ROMÂNILOR DIN SEBEŞ
978-606-543-984-9 Victor Cojocaru BIBLIOGRAPHIA CLASSICA ORAE SEPTENTRIONALIS PONTI EUXINI. VOL. II. ARCHAEOLOGICA
978-606-543-985-6 Daniel Hrenciuc ALIANȚA MILITARĂ ROMÂNO-POLONĂ ÎN GEOPOLITICA EUROPEI CENTRAL-RĂSĂRITENE
(1919–1939)
978-606-543-986-3 Ovidiu Muntean REMEMORÂND MAREA UNIRE. CENTENAR 1918–2018. REMEMBERING THE GREAT UNION. CENTENNIAL 1918–2018
978-606-543-987-0 Daniel Hrenciuc FAMILIA FLONDOR VS. DESTINUL BUCOVINEI ISTORICE
978-606-543-988-7 Ovidiu Pecican PAVEL CHIHAIA. AVENTURILE VOCAȚIEI
978-606-543-989-4 Viorel Faur MOMENTE ALE LUPTEI ROMÂNILOR DIN BIHOR PENTRU DREPTURI ŞI UNITATE NAŢIONALĂ (1849 – 1919)
978-606-543-991-7 Irina Matei, Lucian Nastasă-Kovács CULTURĂ ŞI PROPAGANDĂ.  INSTITUTUL ROMÂN DIN BERLIN (1940–1945)
978-606-543-993-1 Ileana Burnichioiu BISERICI PAROHIALE ŞI CAPELE PRIVATE DIN COMITATELE ALBA ŞI HUNEDOARA (1200-1550)
978-606-543-997-9 Editors: Viorica Rusu-Bolindeț, Cristian-Aurel Roman, Monica Gui, Iulia-Alexandra Iliescu, Florin-Ovidiu Botiș, Silvia Mustață, Dávid Petruț ATLAS OF ROMAN POTTERY WORKSHOPS FROM THE PROVINCES DACIA AND LOWER MOESIA/SCYTHIA MINOR (1ST-7TH CENTURIES AD) (I)
978-606-543-998-6 Luminița Coman Ignat TRANSILVANIA ÎNTRE REGIONALISM ȘI INTEGRARE: DISCURS IDENTITAR ÎN PERIOADA INTERBELICĂ
978-606-543-999-3 Marin Pop PERSONALITĂŢI SĂLĂJENE DIN GENERAŢIA MARII UNIRI
978-606-020-000-0 Editors: Viorica Rusu-Bolindeţ, Cristian-Aurel Roman THE SUPPLY OF CERAMIC GOODS IN DACIA AND LOWER MOESIA: IMPORTS AND LOCAL DEVELOPMENTS. EXHIBITION CATALOGUE
978-606-020-001-7 PRIMUL RĂZBOI MONDIAL ÎN COLECŢIA ICONOGRAFICĂ A BIBLIOTECII JUDEŢENE ASTRA SIBIU
978-606-020-003-1 Adrian Simion NAȚIONALISMUL ROMÂNESC ÎN PRIMUL DECENIU POSTCOMUNIST
978-606-020-004-8 Editor: Flaviu Vasile Rus THE CULTURAL AND DIPLOMATIC RELATIONS BETWEEN ROMANIA AND JAPAN 1880–1920
978-606-020-005-5 Emilia Cismaș BIRUINŢĂ SAU MOARTE. O POVESTE DESPRE FRAŢI
978-606-020-006-2 Vasile Şt. Tutula, Ioan T. Someşan, Aurica T. Someşan        MONOGRAFIA POSMUŞULUI (1228–2018). JUDEŢUL BISTRIŢA-NĂSĂUD. UN SAT ÎNTR-O CARTE DE ISTORIE. REEVALUĂRI ÎN TIMP ŞI SPAŢIU. EDIȚIA A II-A. REVĂZUTĂ ȘI ÎMBUNĂTĂȚITĂ
978-606-020-007-9 Silviu Sana EPARHIA GRECO-CATOLICĂ DE ORADEA ŞI MAREA UNIRE (1918–1919)
978-606-020-009-3 Elena Pintilei I. G. SBIERA. ALBUM DE FAMILIE
978-606-020-010-9 CERCETĂRI INTERDISCIPLINARE ÎN SITURILE DE EPOCA FIERULUI DIN SPAŢIUL TISO-NISTREAN. MATERIALELE COLLOQUIUM-ULUI DE VARĂ DE LA SAHARNA 13-16 IULIE 2017 / INTERDISCIPLINARY RESEARCH IN IRON AGE SITES FROM THE TISA-DNIESTER AREA. PROCEEDINGS OF SAHARNA SUMMER COLLOQUIUM JULY 13TH-16TH, 2017
978-606-020-012-3 Alexiu Tatu, Silviu Borş, Bogdan Andriescu FRANTA - O INIMĂ CARE A BĂTUT PENTRU MAREA UNIRE. ALBUM DOCUMENTAR
978-606-020-013-0 FRANTA - O INIMĂ CARE A BĂTUT PENTRU MAREA UNIRE. LUCRĂRILE SIMPOZIONULUI OMAGIAL. 1-2 NOIEMBRIE 2018
978-606-020-014-7 Volum îngrijit de: col. (r) Ioan Cordovan, col.(r) Vasile Măgeruşan, prof. Gavrilă Rus, Ec. Gheorghe Şanta,cercet. şt. Dan Lucian Vaida DIN AMINTIRILE UNUI PARTICIPANT LA MAREA UNIRE. COL. LIVIU RUSU (1898-1992)
978-606-020-015-4 Bogdan Andriescu, Adrian Georgescu, Cosmin Roman ROMÂNII ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. MAREA UNIRE DE LA ALBA-IULIA DIN 1 DECEMBRIE 1918. ALBUM
978-606-020-016-1 Silviu Borş, Bogdan Andriescu CAMPANIILE ARMATEI ROMÂNE ÎN COMUNICATE OFICIALE 1916-1919
978-606-020-018-5 Editor: Anca Timofan PANTHEON 3D. I. MITURI GRECO-ROMANE . GRECO-ROMAN MYTHS
978-606-020-019-2 Bogdan Andriescu, Dan Nanu, Ovidiu Calborean, Adrian Georgescu, Claudiu Munteanu TURNU ROŞU - PORCEŞTI. MONOGRAFIA UNEI FRONTIERE
978-606-020-020-8 PARTICIPANŢI DIN LOCALITĂŢI SIBIENE LA MAREA ADUNARE NAŢIONALĂ DE LA ALBA IULIA DIN 1 DECEMBRIE 1918
978-606-020-022-2 Aurelia Chișu BUCURIA ȘI FASCINAȚIA CREAȚIEI
978-606-020-023-9 Editors: Iosif Vasile Ferencz, Oana Tutilă, Nicolae Cătălin Rișcuța REPRESENTATIONS, SIGNS AND SYMBOLS. PROCEEDINGS OF THE SYMPOSIUM ON LIFE AND DAILY LIFE
978-606-020-025-3 Coordonatori: Cornel Tatai-Baltă,Călin Anghel, Radu Totoianu COLECȚIA SAVA HENŢIA A MUZEULUI MUNICIPAL DIN SEBEŞ. 170 DE ANI DE LA NAȘTEREA ARTISTULUI
978-606-020-026-0 Mariana Egri CONNECTIVITY AND SOCIAL DYNAMICS IN THE EASTERN CARPATHIAN BASIN IN THE 1ST CENTRY BC – 1ST CENTURY AD
978-606-020-027-7 Aurel Rustoiu ARCHAEOLOGICAL EXPLORATIONS OF MAGIC AND WITCHCAFT IN IRON AGE TRANYLVANIA
978-606-020-028-4 Edited by Sándor Berecki, Aurel Rustoiu, Mariana Egri IRON AGE CONNECTIVITY IN THE CARPATHIAN BASIN. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM FROM TÂRGU MUREŞ. 13–15 OCTOBER 2017
978-606-020-029-1 Coordonator: Vasile Tutula COMUNA TELCIU ÎN ANUL CENTENARULUI MARII UNIRI
978-606-020-031-4 PANTHEON 3D. II. ZEI SALVATORI – CULTE DE MISTERE – SINCRETISM. SAVIOR GODS – MISTERY CULTS – SYNCRETISM
978-606-020-032-1 Dan Băcueţ-Crişan, Sanda Băcueț-Crișan, Ioan Bejinariu, Horea Pop, Horațiu Cociș, Dan Deac 100 DE ANI DE CERCETĂRI ARHEOLOGICE ÎN SĂLAJ (1918-2018)
978-606-020-033-8 Coordonatori: Radu Totoianu, Călin Anghel TROITE ȘI CIMITIRE CU STÂLPI FUNERARI DE PE VALEA ȘI DIN MUNȚII SEBEȘULUI. REPERTORIU
978-606-020-034-5 Florin Draşovean, Zsuzsanna Kopeczny, Georgeta El Susi, Florentina Marţiş, Alexandru Flutur. Cu o contribuție de Boglárka Tóth O CONTRIBUȚIE LA ISTORIA TIMIȘOAREI MEDIEVALE. CERCETĂRILE ARHEOLOGICE PREVENTIVE EFECTUATE PE STRADA EMANUIL UNGUREANU NR. 2
978-606-020-035-2 Editor: Silviu Sana CONFERINȚELE UNIRII. VOLUM CU LUCRĂRILE ȘTIINȚIFICE SUSȚINUTE ÎN CADRUL PROIECTULUI „CONFERINȚELE UNIRII” DEDICATE CENTENARULUI UNIRII TRANSILVANIEI CU ROMÂNIA 1918–2018
978-606-020-036-9 Editori: Răzvan Theodorescu,Marius Porumb ARTA DIN ROMÂNIA. DIN PREISTORIE ÎN CONTEMPORANEITATE. VOL. I
978-606-020-037-6 Editori: Răzvan Theodorescu,Marius Porumb ARTA DIN ROMÂNIA. DIN PREISTORIE ÎN CONTEMPORANEITATE. VOL. II
978-606-020-038-3 Adrian Ardeţ, Ioan Bolovan (Editori) BISERICĂ ŞI NAŢIUNE LA ROMÂNII DIN BANAT ŞI TRANSILVANIA. EPISCOPUL ELIE MIRON CRISTEA ŞI MAREA UNIRE
978-606-020-039-0 Carmen Albert CORNEL GROFŞOREAN (1881-1949). BIOGRAFIA UNEI PERSONALITĂŢI
978-606-020-041-3 Florin Gogâltan, George Marinescu AUR PENTRU ZEI.  O DESCOPERIRE APARȚINÂND EPOCII BRONZULUI DE LA BISTRIȚA-DEALUL TÂRGULUI (NORD-ESTUL TRANSILVANIEI) / GOLD FOR THE GODS. A BRONZE AGE DISCOVERY FROM BISTRIȚA-DEALUL TÂRGULUI (NORTH-EAST TRANSYLVANIA)
978-606-020-042-0 Dan Breaz TRADIȚII ACTIVE. LUCRĂRI DIN PATRIMONIUL MUZEULUI DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA ȘI DIN COLECŢII ALE ARTIȘTILOR / ACTIVE TRADITIONS. WORKS FROM THE PATRIMONY OF THE ART MUSEUM OF CLUJ-NAPOCA AND FROM ARTISTS’ COLLECTIONS
978-606-020-043-7 Dávid Petruț POTTERY AND MILITARY LIFE
978-606-020-044-4 Ágnes Găzdac CHARON'S OBOL - BETWEEN RELIGIOUS FERVOUR AND DAILY LIFE PRAGMATISM. COINS IN FUNERARY CONTEXTS - ROMAN DACIA VS PANNONIA
978-606-020-045-1 Ediție, studiu introductiv și aparat critic de Gabriel Moisa MONOGRAFIA JUDEȚULUI BIHOR (1943)
978-606-020-046-8 Silviu Borş, Bogdan Andriescu (coord.) MITROPOLIŢII ARDEALULUI DESPRE MAREA UNIRE. CUVÂNTĂRI
978-606-020-047-5 STUDII ȘI CERCETĂRI ARHEOLOGICE. IN MEMORIAM IOAN ANDRIȚOIU
978-606-020-048-2 Editori: Gheorghe Negustor și Mihai T. Nicoară DE LA IMPERIU LA REGAT: BUCOVINA ȘI RĂZBOIUL ÎNTREGIRII
978-606-020-049-9 Gheorghe Negustor OAMENII ȘI MOARTEA. SENTIMENTE, ATITUDINI ȘI MANIFESTĂRI DIN VREMEA MARELUI RĂZBOI
978-606-020-050-5 ARCHAEOLOGICAL SMALL FINDS AND THEIR SIGNIFICANCE. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL SYMPOSIUM FROM GEOAGIU-BĂI, 23RD-25TH OF MARCH 2017
978-606-020-051-2 Ediție de documente îngrijită de Peter MoldovanStudiu introductiv și note de Dorel Marc GĂRZILE NAȚIONALE ROMÂNE DIN JUDEȚUL MUREȘ (1918-1919)
978-606-020-053-6 Delia Lugojanu, Silviu Borş REVISTA TRANSILVANIA IN COLECŢIILE BIBLIOTECII ASTRA. 1868-2018
978-606-020-054-3 Silviu Borş, Bogdan Andriescu (coord.) 1859, 1877, 1918 IN COLECŢIILE DE EX-LIBRIS ŞI FOI VOLANTE ALE BIBLIOTECII ASTRA SIBIU
978-606-020-055-0 Coordonatori: Valentin Trifescu, Vali Ilyeş, Mihaela Grancea 100 DE ANI DE REMEMORARE A MARII UNIRI. ACTELE CONFERINȚEI INTERNAȚIONALE PENTRU DIALOG INTERCULTURAL DIVA DEVA
978-606-020-056-7 Editor Szilárd Sándor Gál THE TALKING DEAD. PAST AND PRESENT OF BIOLOGICAL ANTHROPOLOGYTHE HERITAGE OF TÖRÖK AURÉL`S OEUVRE. NEW RESULTS FROM ANCIENT TUBERCULOSIS AND LEPROSY RESEARCH PROCEEDINGS OF THE SECOND INTERNATIONAL CONFERENCE OF THE TÖRÖK AURÉL ANTHROPOLOGICAL ASSOCIATION FROM TÂRGU MUREŞ. 13-15 OCTOBER 2017
978-606-020-057-4 Coordonator: Mihai Bărbulescu TERMELE DIN CASTRUL LEGIONAR DE LA POTAISSA
978-606-020-058-1 Editori: Rita E. Németh, Botond Rezi BRONZE AGE CONNECTIVITY IN THE CARPATHIAN BASIN. PROCEEDINGS OF THE INTERNATIONAL COLLOQUIUM FROM TÂRGU MUREŞ. 13–15 OCTOBER 2016
978-606-020-059-8 Dan Ștefan APLICAŢII STATISTICE ÎN ARHEOLOGIE. STATISTICAL METHODS IN ARCHAEOLOGY
978-606-020-063-5 Florian Matei-Popescu, Ovidiu Ţentea AUXILIA MOESIAE SUPERIORIS
978-606-020-064-2 Nicolae Sabău ARTE E MAESTRI ITALIANI IN TRANSILVANIA NEL ‘500 E ‘700
978-606-020-066-6 Vasile Șt. Tutula GENERALII TRAIAN MOȘOIU ȘI GEORGE D. MĂRDĂRESCU ÎMPREUNĂ CU SUBORDONAȚII LOR, APĂRĂTORI FERMI AI MARII UNIRI (24 DECEMBRIE 1918 - 21 APRILIE 1920)
978-606-020-068-0 Monica Şandor-Chicideanu,Mihai Constantinescu NECROPOLA DIN EPOCA BRONZULUI DE LA PLOSCA. THE BRONZE AGE NECROPOLIS FROM PLOSCA
978-606-020-070-3 Adrian Andrei Rusu CASTELUL ŞI SPADA. CULTURA MATERIALĂ A ELITELOR DIN TRANSILVANIA ÎN EVUL MEDIU TÂRZIU
978-606-020-076-5 Anca Stângaciu SECURITATEA ȘI EXILUL INTELECTUALILOR ROMÂNI ÎN ITALIA
978-606-020-079-6 Sorin Nemeti, Dan Dana, Irina Nemeti, Eugenia Beu-Dachin, Luciana Nedelea,Timea Varga THE DACIANS IN THE ROMAN EMPIRE. PROVINCIAL CONSTRUCTIONS
978-606-020-083-3 Silviu Borș, Dan Nanu, Bogdan Andriescu, Delia Voina SCAUNUL, COMITATUL, JUDEȚUL SIBIU ÎN COLECȚII CARTOGRAFICE SIBIENE
978-606-020-086-4 Tatiana Toma, Silviu Bors BASARABIA, BUCOVINA SI TRANSILVANIA IN FONDUL S AL BIBLIOTECII ASTRA
978-606-020-087-1 Ion Cuceu, Maria Cuceu,Cosmina Timoce Mocanu CORPUSUL RĂSPUNSURILOR LA CHESTIONARELE ION MUŞLEA. VOL. III. TRANSILVANIA
978-606-020-088-8 „PONS TRAIANI DRVBETA” ÎNTRE HISPANIA ȘI DACIA / „PONS TRAIANI DRVBETA” ENTRE HISPANIA Y DACIAEXPOZIȚIE ORGANIZATĂ LA MUZEUL DE ARHEOLOGIE ASTURIAS OVIEDO, SPANIA, 15 MAI - 30 IUNIE 2019/ EXPOSICIÓN ORGANIZADA EN EL MUSEO ARQUEOLÓGICO DE ASTURIAS DE OVIEDO, ESPAÑA, 15 DE MAYO AL 15 DE JUNIO
978-606-020-089-5 Doru Radosav ÎNTRE CLIO ŞI THEMIS. O LECTURĂ DE SEMANTICĂ ISTORICO-JURIDICĂ A CREDENŢIONALULUI 
978-606-020-092-5 Mihai Croitor, Sanda Croitor ÎN UMBRA TIGRULUI DE HÂRTIE. RUPTURA SOVIETO-CHINEZĂ ÎN ECUAȚIA BIPOLARISMULUI
(1961 – 1963)
978-606-020-093-2 Ioan Popa, Tetiana Toma ROMÂNII DIN  BUNGARD, MOHU, ŞELIMBĂR ŞI VEŞTEM ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. ANCHETA ASTREI
978-606-020-095-6 Anca Elisabeta Tatay, Bogdan Andriescu CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE ŞI MODERNĂ LA ROMA, ÎN BIBLIOTECA APOSTOLICĂ VATICANĂ
(SEC. XVII-XIX)LIBRI ROMENI ANTICHI E MODERNI A ROMA, NELLA BIBLIOTECA APOSTOLICA VATICANA
(SEC. XVII-XIX)
978-606-020-101-4 INCURSIUNI DACICE ÎN SPAȚIUL VIRTUAL. CÂND VIAŢA COTIDIANĂ ANTICĂ DEVINE PATRIMONIU UNESCO. SCANAREA, RESTAURAREA DIGITALĂ ŞI CONTEXTUALIZAREA ARTEFACTELOR DACICE DIN MUNȚII ORĂȘTIEI / DACIAN QUESTS IN VIRTUAL SPACE. WHEN ANCIENT EVERYDAY LIFE BECOMES UNESCO HERITAGE. THE SCANNING, DIGITAL RESTORATION AND CONTEXTUALIZATION OF DACIAN ARTEFACTS FROM ORĂŞTIE MOUNTAINS
978-606-020-103-8 Sorin Nemeti MITOGRAFII. INVENTAR PARȚIAL AL EZOTERISMELOR ROMÂNEȘTI
978-606-020-104-5 Editors: Victor Cojocaru, Ligia Ruscu, Thibaut Castelli and Annamária-Izabella Pázsint ADVANCES IN ANCIENT BLACK SEA STUDIES: HISTORIOGRAPHY, ARCHAEOLOGY AND RELIGION
978-606-020-106-9 Laurențiu-Marian Angheluță PRACTICAL GUIDE AND APPLICATIONS OF PHOTOGRAMMETRY IN CULTURAL HERITAGE 3D DIGITIZATION
978-606-020-107-6 Lucian Nastasă-Kovács UN CONCURS UNIVERSITAR ȘI TREI PERSONAJE. CONSTANTIN NOICA, MIRCEA ELIADE ȘI ION ZAMFIRESCU
978-606-020-108-3 Ioan Popa, Laurențiu Toma, Tetiana Toma ROMÂNII DIN COMITATELE SĂLAJ, SIBIU ȘI SOLNOC-DĂBÂCA ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL.„RAPOARTELE” ASTREI
978-606-020-109-0 ARMATA ROMANĂ DIN DACIA POROLISSENSIS (CASTRELE DIN JUDEȚUL SĂLAJ). GHID DE PREZENTARE GENERALĂ / THE ROMAN ARMY OF DACIA POROLISSENSIS (THE ROMAN FORTS OF SĂLAJ COUNTY). OVERVIEW GUIDE
978-606-020-110-6 Antonio V. Faur CONTRIBUŢIA DIPLOMATULUI MIHAI MARINA LA SALVAREA DE LA MOARTE A UNOR EVREI DIN UNGARIA ŞI TRANSILVANIA DE NORD (1944)
978-606-020-111-3 Mihai Croitor, Sanda Croitor ANUL TIGRULUI DE HÂRTIE. DINAMICA RUPTURII SOVIETO-CHINEZE (1964)
978-606-020-112-0 Sorin Nemeti LE SYNCRÉTISME RELIGIEUX EN DACIE ROMAINE
978-606-020-113-7 Liviu Măruia, Dorel Micle, Andrei Stavilă, Cristian Floca UNIP DEALU CETĂȚUICA. REZULTATELE CERCETĂRILOR ARHEOLOGICE DESFĂȘURATE ÎNTRE ANII 2009–2015
978-606-020-115-1 Dragoş Lucian Curelea DESPĂRȚĂMÂNTUL ALBA IULIA AL ASTREI (1870-1948)
978-606-020-116-8 Editor: Zoltan Iusztin POLITICS AND SOCIETY IN THE CENTRAL AND SOUTH-EASTERN EUROPE (13TH–16TH CENTURIES)
978-606-020-118-2 Mihaela-Corina Stan ICOANELE PE STICLĂ ȘI XILOGRAVURILE POPULARE DIN TRANSILVANIA ÎN VIZIUNEA LUI ION MUȘLEA
978-606-020-121-2 Iustin Sohorca RESTITUIRI
978-606-020-122-9 V. Gr. Borgovanu AMINTIRI DIN COPILĂRIE. (ȘCOALA PRIMARĂ ROMÂNEASCĂ ȘI NEMŢEASCĂ, PREPARANDIA ȘI GIMNAZIUL) 1859–1873
978-606-020-123-6 Ioana Laura Cergheş STEAGUL DE NUNTĂ – VARIAȚIE ȘI CONSTANȚĂ ÎN OBICEIURILE NUPȚIALE DIN ȚARA OAȘULUI ȘI ȚARA BEIUȘULUI
978-606-020-124-3 Claudiu-Dan Sălăgean, Dorin Țibulcă TEHNOLOGII GENERALE ALE PRODUSELOR DE ORIGINE ANIMALĂ (CARNE). ÎNDRUMĂTOR DE LUCRĂRI PRACTICE
978-606-020-126-7 Adrian Andrei Rusu DICŢIONAR DE CASTELOLOGIE
978-606-020-127-4 Vlad Popovici LUNGUL DRUM SPRE PRIMUL STATUT AL FUNCȚIONARILOR PUBLICI
978-606-020-128-1 Vlad Popovici CADRUL LEGISLATIV AL ADMINISTRAȚIEI DIN TRANSILVANIA 1914 - 1925.
978-606-020-130-4 Marian Zăloagă SAȘII TRANSILVĂNENI ÎN MARELE RĂZBOI. EPISOADE DE ISTORIE CULTURALĂ
978-606-020-131-1 Editor Cristian Găzdac GROUP AND INDIVIDUAL TRAGEDIES IN ROMAN EUROPE. THE EVIDENCE OF HOARDS, EPIGRAPHIC AND LITERARY SOURCES
978-606-020-132-8 Cristian Găzdac, Marin Neagoe THE ROMAN IMPERIAL COIN HOARD FROM DESA (DOLJ COUNTY, ROMANIA)/ TEZAURUL MONETAR IMPERIAL DE LA DESA (JUD. DOLJ, ROMÂNIA)
978-606-020-136-6 Silviu Borș, Ana Maria Enescu, Dan Nanu, Răzvan Pop, Bogdan Andriescu (coordonatori) HERMANNSTADT / NAGYSZEBEN / CIBINIUM. CULINARIA REDIVIVA
978-606-020-137-3 Bogdan Andriescu, Silviu Borş CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE ÎN RĂŞINARI
978-606-020-138-0 Bogdan Andriescu, Silviu Borş CARTE ROMÂNEASCĂ VECHE ÎN PAROHII GRECO-CATOLICE DIN JUDEȚELE BRAȘOV ȘI SIBIU
978-606-020-139-7 Coordonatori: Carmen Florea,Greta-Monica Miron ISTORIA CA INTEROGAȚIE, MARIEI CRĂCIUN, LA O ANIVERSARE
978-606-020-140-3 Lavinia Grumeza CORPUS DER RÖMISCHEN FUNDE IM EUROPÄISCHEN BARBARICUM
978-606-020-141-0 Silviu Borș, Dan Nanu, Răzvan Pop,Bogdan Andriescu (coord.) CULINARIA TRANSSYLVANICA
978-606-020-142-7 Ediție alcătuită de Ioan Pintea MONUMENTE FUNERARE EVREIESTI DIN JUDEȚUL BISTRIȚA-NĂSĂUD. ALBUM
978-606-020-144-1 Alan Mikhail (Traducere din limba engleză: Ana-Maria Gruia) NATURĂ ȘI IMPERIU ÎN EGIPTUL OTOMAN. O ISTORIE A MEDIULUI NATURAL
978-606-020-146-5VOL. I Coordonatori: Daniel-Septimiu Totu, Adrian-Mihai Olaru MONOGRAFIA ORAȘULUI LUDUȘ. VOLUMUL I
978-606-020-147-2VOL. II Coordonatori: Daniel-Septimiu Totu, Adrian-Mihai Olaru MONOGRAFIA ORAȘULUI LUDUȘ. VOLUMUL II
978-606-020-149-6 Răzvan Mihai Neagu, Horaţiu Groza REPREZENTANŢI AI ORAŞULUI TURDA LA MAREA UNIRE PERSECUTAŢI ÎN PERIOADA DICTATURII COMUNISTE: GEORGE MĂRIE, VALER MOLDOVAN ȘI AUGUSTIN RAŢIU
978-606-020-150-2 Bertrand Whitley DIN BENGHAZI LA BUCUREȘTI. MEMORII DIN CEL DE-AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL
978-606-020-151-9 Gheorghe Ionescu JURNALUL MEU DE RĂZBOI (1941-1945). STUDIU INTRODUCTIV ȘI EDIȚIE ÎNGRIJITĂ DE VALENTIN ORGA, COSMIN BUDEANCĂ, CORNEL JURJU 
978-606-020-152-6 Beatrice Ciută, Doina Hendre Biro RAFINAMENT CULINAR LA CURTEA PRINCIPILOR ARDELENI
978-606-020-153-3 LIMES POROLISSENSIS (FRONTIERA ROMANĂ DIN JUDEȚUL SĂLAJ). GHID DE PREZENTARE GENERALĂLIMES POROLISSENSIS (THE ROMAN FRONTIER IN SĂLAJ COUNTY). OVERVIEW GUIDE
978-606-020-154-0 Iosif Vasile Ferencz THE DEVA MUZEUM. ARCH OVER TIME
978-606-020-157-1 STRUCTURI ARHEOLOGICE DIN AŞEZĂRILE EPOCII FIERULUI ÎN SPAŢIUL TISO-NISTREAN. MATERIALELE COLLOQUIUM-ULUI DE VARĂ DE LA SAHARNA. 12-15 IULIE 2018 / ARCHEOLOGICAL STRUCTURES FROM THE IRON AGE SETTLEMENTS IN THE TISZA-DNIESTER REGION. PROCEEDINGS OF THE SAHARNA SUMMER COLLOQUIUM JULY 12TH-15H, 2018
978-606-020-159-5 Ioan Piso, Călin Timoc, Adrian Ardeț  INSCRIPTIONES DACIAE ROMANAE. APPENDIX III. INSCRIPTIONES LATERUM BANATICAE
978-606-020-160-1 Ioan Popa (coordonator)Tetiana Toma, Laurenţiu Toma, Victor Sibianu, Rafael Țichindelean ROMÂNII DIN COMITATELE BISTRIŢA-NĂSĂUD, CIUC, MUREȘ-TURDA, ODORHEI, TÂRNAVA MARE, TÂRNAVA MICĂ, TREI SCAUNE ȘI TURDA-ARIEȘ ÎN PRIMUL RĂZBOI MONDIAL. „RAPOARTELE” ASTREI
978-606-020-161-8 Gabriel Moisa AVANCRONICA UNEI REVOLUŢII PROGRAMATE. ANUL 1989 ÎN BIHOR
978-606-020-162-5 Rareş Oloșuțeanu RITUALURILE TRADIŢIONALE DE FAMILIE ÎN ZONA CODRU. MONOGRAFIE ETNOLOGICĂ
978-606-020-163-2 Editor: Anca Timofan PANTHEON 3D. III. DE LA ZEII OLIMPULUI LA ZEII ROMEI / FROM THE GODS OF OLYMPUS TO THE GODS OF ROME
978-606-020-164-9 Editori: Anca Timofan,Alexandru Diaconescu PANTHEON 3D. IV. DIONYSOS-BACCHUS-LIBER PATER
978-606-020-165-6 Cristina Anamaria Semeniuc, Maria-Ioana Socaciu, Dan Cristian Vodnar EVALUAREA CALITĂŢII PEŞTELUI ŞI PRODUSELOR PESCĂREŞTI
978-606-020-166-3 Editors: Sorin Nemeti, Irina Nemeti, Eugenia Beu-Dachin, Dan Dana THE ROMAN PROVINCES – MECHANISMS OF INTEGRATION
978-606-020-167-0 Daniel Hrenciuc EVOLUŢIA COMUNITĂŢII EVREIEȘTI DIN RĂDĂUŢI ÎNTRE 1918–1940
978-606-020-168-7 Victor Cojocaru BIBLIOGRAPHIA CLASSICA ORAE SEPTENTRIONALIS PONTI EUXINI. VOL. III. ARS, RES SACRAE & MYTHOLOGICA
978-606-020-170-0 Szabó Attila, Emanoil Pripon,Tötszegi Tekla CERAMICA CENTRULUI DE OLARI DEJA / A DÉSHÁZAI FAZEKASKÖZPONT KERÁMIÁJA / CERAMICS OF THE DEJA POTTERY CENTRE
978-606-020-171-7 Andreea Drăgan DACI ȘI ROMANI ÎN ZONA PORȚILOR DE FIER ÎN SEC. I A. CHR.-I P. CHR. (SERIA INTERFERENTE ETNICE SI CULTURALE)
978-606-020-172-4 Adrian Căsălean CETATEA DACICĂ DE LA CUGIR. STRATIGRAFIA, ELEMENTELE DE HABITAT, FORTIFICAȚIA ȘI CRONOLOGIA
978-606-020-173-1 Ioan Horațiu Crișan, Florin Medeleț,Ioan Andrițoiu CETATEA DACICĂ DE LA CUGIR. ARHIVA SĂPĂTURILOR
978-606-020-174-8 Editori: Aurel Rustoiu, Mariana Egri COMMUNITY DYNAMICS AND IDENTITY CONSTRUCTS IN THE EASTERN CARPATHIAN BASIN DURING THE LATE IRON AGE. THE IMPACT OF HUMAN MOBILITY (SERIA INTERFERENTE ETNICE SI CULTURALE)
978-606-020-176-2 Alexandru Popa SUD-ESTUL TRANSILVANIEI ÎN PERIOADA ROMANĂ TÂRZIE: IDENTITĂȚI, INTERACȚIUNE ȘI INTEGRARE DUPĂ PĂRĂSIREA DACIEI ROMANE
978-606-020-178-6 Daniel Spânu POIENEŞTI. NECROPOLA DIN SECOLELE II-III
978-606-020-180-9 Dan Băcueț-Crișan, Olimpia Mureșan,
Ovidiu Cristian Spînu
CETĂȚI, CASTELE ȘI CONACE DIN JUDEȚUL SĂLAJ
978-606-020-181-6 Cosmin Popa-Gorjeanu MEDIEVAL NOBILITY IN CENTRAL EUROPE: THE PIMPI FAMILY CASE
978-606-020-182-3 Coordonatori: Dragoş Ursu, Tudor Roşu DICŢIONARUL PERSONALITĂŢILOR UNIRII. DELEGAȚII ADUNĂRII NAȚIONALE DE LA ALBA IULIA
978-606-020-184-7 Coordonatori:  Nicolae Mihai, Antonie Dumitru Chelcea LANȚUL GENERAȚIILOR: LOCURI ALE MEMORIEI ȘI CULTURĂ A TRECUTULUI
978-606-020-185-4 Felician Velimirovici IOAN DIMITRIE SUCIU ÎN DOSARELE SECURITĂȚII (1949-1982)
978-606-020-187-8 Felix Marcu FORM AND FUNCTION: BUILDING SHAPE INSIDE THE FORTS OF DACIA
978-606-020-191-5 Greta-Monica Miron O ISTORIE A ISTORIOGRAFIEI EUROPENE
978-606-020-192-2 COLECȚIA DE ARTĂ A MUZEULUI BANATULUI MONTAN REȘIȚA
978-606-020-193-9 Editori: Florin Mărginean, Ioan Stanciu, Keve László INTER TEMPORA. THE CHRONOLOGY OF THE EARLY MEDIEVAL PERIOD ISSUES, APPROACHES, RESULTS
978-606-020-196-0 Editor: Marin Pop COOPERATIVIZARE ȘI DECOOPERATIVIZARE ÎN ROMÂNIA
978-606-020-198-4 Zamfir Dejeu ÎNVÂRTITA ŞCHIOAPĂ. TIPOLOGIE
978-606-020-202-8 Sergiu Soica EPISCOPUL IOAN SUCIU ÎN DOSARELE SECURITĂŢII
978-606-020-203-5 Daniel Hrenciuc PATRIARHUL MIRON CRISTEA VS RELAȚIILE ROMÂNO-POLONE ÎN ANII ’30. CONTRIBUŢII
978-606-020-205-9 Mihai Constantinescu ÎNCEPUTURILE CULTURII MONTEORU. AȘEZAREA DE LA NĂENI-ZĂNOAGA CETATEA 2
978-606-020-207-3 Dan Băcueț-Crișan ELEMENTE DE CULTURĂ MATERIALĂ MEDIEVALĂ (SEC. XIII-XV) DIN DEPRESIUNEA SILVANIEI ȘI ZONELE ÎNVECINATE
978-606-020-208-0 PORTUL POPULAR NĂSĂUDEAN ÎN FOTOGRAFIILE LUI ŞTEFAN TATAY (1930-1940). COLECŢIA MUZEULUI GRĂNICERESC NĂSĂUDEAN
978-606-020-209-7 Ştefan Stanciu AFINITĂȚI CULTURALE EUROPENE PRIN COLBUL CĂRȚILOR SPANIOLE VECHI DIN BIBLIOTECILE TRANSILVANIEI (SEC. XVII-XIX)
978-606-020-211-0Coed. Argonaut Adrian Boda ALIAȚI ȘI DUȘMANI PE FRONTUL DE EST. PERCEPȚIA ALTERITĂȚII ÎN RĂZBOIUL ANTISOVIETIC.
978-606-020-212-7 Anca Ifrim LAGĂRUL DE EXTERMINARE „PERIPRAVA" 1957-1964: ÎNTRE ISTORIE ŞI MEMORIE
978-606-020-213-4 Răzvan Ciobanu IPOSTAZE ALE IDEOLOGIEI LEGIONARE ÎN ROMÂNIA INTERBELICĂ (1927–1938)
978-606-020-215-8 Vlad Paşca-Oprişiu „CINCINALU-N PATRU ANI ŞI JUMĂTATE” (1971–1975). NICOLAE CEAUŞESCU ŞI ECONOMIA ROMÂNIEI SOCIALISTE, DE LA TENTAŢII TEHNOCRATICE LA PRIMATUL POLITICULUI
978-606-020-216-5 Andi Mihalache CODIFICĂRI CULTURALE, INFLEXIUNI SOCIALE
978-606-020-217-2 Simona Loredana Bogdan, Cătălina Orban REGHIN. SZÁSZRÉGEN. SÄCHSISCH-REGEN
978-606-020-218-9 Andreea Mârza PORTRETUL UNUI ILUMINIST ARDELEAN. BIBLIOTECARUL IMRE DÁNIEL (1754–1804)
978-606-020-219-6 Florin Ciulavu ACTIVITATEA MONETĂRIEI DE LA ALBA IULIA. STUDIU NUMISMATIC, ISTORIC ȘI ARHEOLOGIC
978-606-020-220-2 Vlad Popovici PORTRETE DE OFIȚERI DE ORIGINE ROMÂNĂ ÎN ARMATA DE HONVEZI (1868-1918)
978-606-020-221-9 Vlad Popovici BIBLIOGRAFIA ISTORICĂ A REGIMENTULUI DE GRANIȚĂ NR. 17 ȘI A ȚĂRII NĂSĂUDULUI(SEC. AL XVIII-LEA - 1948)
978-606-020-224-0 Daniel Niţulescu REFORMA ÎNTRE CRUCE ŞI SEMILUNĂ. O PERSPECTIVĂ ASUPRA CONTRIBUŢIEI ISLAMULUI LA CONSOLIDAREA PROTESTANTISMULUI
978-606-020-225-7 David Prodan JUDEȚUL CLUJ. ORAȘUL CLUJ
978-606-020-226-4 Francesco Griselini DESCOPERIREA BANATULUI TIMIȘOAREI. ÎNSEMNĂRI DE CĂLĂTORIE
978-606-020-230-1 Adrian Magina ACTA ET DOCUMENTA PARTES REGNI HUNGARIAE INFERIORES CONCERNENTIA 1500–1552 / ACTE ŞI DOCUMENTE PRIVITOARE LA PĂRŢILE DE JOS ALE REGATULUI UNGAR 1500–1552
978-606-020-231-8 Andrei Zador „TEMPLUL MEMORIAL AL DEPORTAȚILOR EVREI" DIN CLUJ
978-606-020-233-2 Roman Toma-Cosmin,Dinu Radu-Cristian 1920–2020, 100 DE ANI DE ÎNVĂŢĂMÂNT MILITAR LA SIBIU: ALBUM
978-606-020-234-9 Yann Le Bohec(Traducere din lb. franceză Cosmin Mihail Coatu) RĂZBOIUL ÎN LUMEA ROMANĂ. 58 A.CHR. – 235 P.CHR.
978-606-020-236-3 Editori: Eva Mârza, Karol Hollý șiRadu Mârza ANUL 1918 – ANUL SPERANȚEI
978-606-020-237-0 Ana Dumitran, Luiza Barcan,Cristina Bogdan POPORUL PIERDUT AL LUI MARIUS OPREA
978-606-020-239-4 Editor: Ionuț-Constantin Petcu BISERICA ORTODOXĂ ROMÂNĂ ÎN FONDUL MINISTERULUI CULTELOR ȘI INSTRUCȚIUNII PUBLICE (1820–1914). ÎNREGISTRĂRI ARHIVISTICE
978-606-020-240-0 Ovidiu Pecican CĂTRE MAREA RUPTURĂ. ROMÂNI DIN UNGARIA ANGEVINĂ. ESEURI ISTORICE
978-606-020-244-8 Mihai Croitor, Sanda Croitor SUB ZODIA DRAGONULUI. LUNGUL MARȘ CĂTRE RUPTURA SOVIETO-IUGOSLAVĂ (1956-1961)
978-606-020-245-5 Ioan Pop-Curșeu, Valer Simion Cosma (Editori) MAGIE ȘI VRĂJITORIE: PERSPECTIVE ANTROPOLOGICE ȘI ARTISTICE
MAGIE ET SORCELLERIE: PERSPECTIVES ANTHROPOLOGIQUES ET ARTISTIQUES
MAGIC AND WITCHCRAFT: ANTHROPOLOGICAL AND ARTISTIC PERSPECTIVES
978-606-020-247-9 Lucian Nastasă-Kovács ENRIC FURTUNĂ ȘI „BILANȚUL UNUI INSUCCES”
978-606-020-248-6 Antonio FAUR (coordonator) EVREII DIN EUROPA ÎN TIMPUL CELUI DE‑AL DOILEA RĂZBOI MONDIAL: NOI DOCUMENTE, MĂRTURII ȘI ABORDĂRI / JEWS IN EUROPE DURING THE SECOND WORLD WAR: NEW DOCUMENTS, TESTIMONIALS AND APPROACHES
978-606-020-249-3 Vlad Onaciu SOCIETATEA PENURIEI. CARENȚELE DIN CONSTRUCȚIA REGIMULUI COMUNIST ÎN ROMÂNIA. STUDIU DE CAZ: CLUJ ÎN ANII '60 ȘI '70
978-606-020-252-3 Coordonator: Dan Nanu BĂRBĂTEȘTI – 500. STUDIU MONOGRAFIC
978-606-020-253-0 Ovidiu Mihai Neacșu ELEMENTE DE ANTROPOLOGIE NIPTICĂ LA SFÂNTUL APOSTOL PAVEL
978-606-020-254-7 Gheorghe Calcan DIN MODERNITATE SPRE CONTEMPORANEITATE. O VIZIUNE ASUPRA DEVENIRII NAŢIONALE ȘI LOCALE
978-606-020-255-4 Marin Pop, Daniel-Victor Săbăceag COLECTIVIZAREA AGRICULTURII ÎN SĂLAJ. CONTRIBUȚII DOCUMENTARE (1949–1962)
978-606-020-256-1 Călin Cosma THE MILITARY EQUIPMENT OF THE 7TH-8TH CENTURY WARRIORS FROM TRANSYLVANIA. WEAPONS, MILITARY EQUIPMENT, HARNESS PARTS AND ACCESSORIES /  ECHIPAMENTUL MILITAR AL RĂZBOINICILOR DIN TRANSILVANIA SECOLELOR VII-VIII. ARME, PIESE DE ECHIPAMENT MILITAR, PIESE ȘI ACCESORII PENTRU HARNAȘAMENT
978-606-020-257-8 Tudor Roșu 1 DECEMBRIE 1918
978-606-020-258-5 Editor: Alin Ciupală IMAGINI ALE PROPAGANDEI COMUNISTE ÎN ROMÂNIA 1945–1965 / IMAGES OF COMMUNIST PROPAGANDA IN ROMANIA 1945–1965
978-606-020-259-2 Cristian Găzdac, Ovidiu Oargă COUNTERFEITING FOR HOARDING? THE ROMAN HOARD ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA 2006 / FALSIFICARE PENTRU TEZAURIZARE? TEZAURUL ROMAN ULPIA TRAIANA SARMIZEGETUSA 2006
978-606-020-263-9 Cristina Paraschiv-Talmațchi, Aurel Daniel Stănică, Constantin Șova, Gabriel Custurea MIXOBARBARII DIN DOBROGEA ÎN CONTEXTUL LUMII BIZANTINE (SECOLELE VI-XIII) / MIXOBARBAROI FROM DOBRUJA IN THE CONTEXT OF THE BYZANTINE WORLD (6TH-13TH CENTURY)
978-606-020-265-3 Judit Pál, Szilárd Ferenczi CADRUL LEGISLATIV AL ADMINISTRAŢIEI DIN TRANSILVANIA ÎN EPOCA DUALISTĂ (1867–1918)
978-606-020-266-0 Alexandru Nicolaescu UNIVERSUL BIBLIOLOGIC ÎN PAGINILE REVISTEI TRANSILVANIA. 1868–1918
978-606-543-635-0 Ion Mușlea SCHIMBURI EPISTOLARE CU RESPONDENȚII LA CHESTIONARELE ARHIVEI DE FOLKLOR A ACADEMIEI ROMÂNE

 

 

FILOLOGIE

 

     
978-606-543-520-9 Adelina Emilia Mihali TOPONIMIE MARAMUREȘEANĂ. VALEA SUPERIOARĂ A VIȘEULUI
978-606-543-671-8 Edited by Oliviu Felecan NAME AND NAMING. PROCEEDINGS OF THE THIRD INTERNATIONAL CONFERENCE ON ONOMASTICS”NAME AND NAMING”. CONVENTIONAL / UNCONVENTIONAL IN ONOMASTICS
978-606-543-623-7 Aneta Crețu DICȚIONAR DE TERMENI CIVICI PENTRU CLASELE VII-VIII
978-606-543-608-4 Nicolae D. Ghika CINCI LUNI ÎN ŢARA SOMALILOR
978-606-543-630-5 Ioan Andreiu Borgovan OAMENI ŞI LOCURI
978-606-543-683-1 Mihaela Munteanu Siserman NUME ȘI SIMȚURI: CORESPONDENȚE SEMANTICE ÎN CONFIGURAȚII DENOMINATIVE
978-606-543-696-1 Mihai Beniuc ÎNSEMNĂRILE UNUI OM DE RÂND
978-606-543-726-5 Oliviu Felecan, Daiana Felecan (coord.) MAGISTRI ET ALUMNI, AMORE SCRIBENDI. STUDIA. IN HONOREM PROFESSORIS NICOLAE FELECAN
978-606-543-758-6 Claudia Man PREDAREA RELAŢIILOR SINTACTICE ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL GIMNAZIAL
978-606-543-851-4 Delia-Anamaria Răchișan ISTORICUL ȘI ESTETICA MARȚIȘORULUI ROMANESC DIN CELE MAI VECHI TIMPURI PANA IN PREZENT
978-606-543-858-3 Teodora Popescu THE BUSINESS ENGLISH LANGUAGE CURRICULUM
978-606-543-859-0 Teodora Popescu DICȚIONAR TERMINOLOGIC DE AFACERI ENGLEZ-ROMÂN. ENGLISH-ROMANIAN DICTIONARY OF BUSINESS TERMINOLOGY
978-606-543-878-1 Delia-Anamaria Răchișan PRIVIRE APOLINICĂ. STUDII DE LITERATURĂ, ETNOLOGIE ŞI FOLCLOR. PERSPECTIVE COMPARATIV-ANALITICE
978-606-543-879-8 Pavel DanEdiție îngrijită de Aurel Podaru, prefață de Ion Vlad URSITA. NUVELE, OPINII CRITICE, PAGINI DE JURNAL, CORESPONDENŢĂ, O CRONOLOGIE ÎN IMAGINI, INDICI
978-606-543-885-9 Editor: Delia Anamaria Răchișan THE 3TH INTERNATIONAL CONFERENCE ON ETHNOLOGY "TRADITIONS, NATIONAL IDENTITY, INTERCULTURAL DIALOGUE, DIVERSITY" (TINDID 3), THE  THIRD EDITION, OCTOBER 27-28, 2017, BAIA MARE / CONFERINȚA INTERNAȚIONALĂ DE ETNOLOGIE „TRADIȚII, IDENTITATE NAȚIONALĂ, DIALOG INTERCULTURAL, DIVERSITATE",  EDIȚIA A III-A, 27-28 OCTOMBRIE 2017, BAIA MARE
978-606-543-903-0 Delia Anamaria Răchişan INSULA ŞI MAREA LA MIHAI EMINESCU ŞI LA ALEXANDRU MACEDONSKI
978-606-543-791-3 Mihaela Munteanu Siserman 1001 QUESTIONS À CHOIX MULTIPLE
978-606-543-934-4 Oliviu Felecan, Nicolae Felecan MULTUM IN PARVO. EXPRESII ȘI CITATE LATINEȘTI ADNOTATE. EDIȚIA A DOUA
978-606-543-943-6 Delia Anamaria Răchişan TESTE GRILĂ. PERSPECTIVĂ INTERDISCIPLINARĂ – ETNOLOGIE, LITERATURĂ, MITOLOGIE
978-606-543-953-5 Andreea Sărmașiu LIMBA FRANCEZĂ. ... CULEGERE DE TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂȚĂMÂNTUL SUPERIOR ACADEMIA DE POLIȚIE ȘI ȘCOLILE DE POLIȚIE ... ȘI PENTRU EXERSAREA LIMBII FRANCEZE...
978-606-543-940-5 Delia Anamaria Răchişan O ETNOLOGIE A JOCULUI ÎN CULTURA TRADIŢIONALĂ ROMÂNEASCĂ. JOCUL CA JOC. JOCURILE DE COPII
978-606-020-008-6 Coordonator: Ovidiu PecicanPostfaţă: Andrei Moldovan CLUB REBREANU. UN PROIECT SIMFONIC ÎN PROZĂ PE TEME ŞI MOTIVE DE LIVIU REBREANU
978-606-020-060-4 Mircea Popa GENURILE MINORE
978-606-543-963-4 Delia Anamaria Răchişan METODE DE CERCETARE. CERCETAREA ETNOLOGICĂ DE TEREN. SUPORT DE CURS (APLICAȚII)
978-606-543-967-2 Delia Anamaria Răchişan DICTIONNAIRE SCIENTIFIQUE. DICTIONNAIRE ROUMAIN-FRANÇAIS D’ETHNOLOGIE D’ETHNOGRAPHIE, DE FOLKLORE, DE LITTÉRATURE POPULAIRE ET DE MITOLOGIE
978-606-543-968-9 Delia Anamaria Răchişan SCIENTIFIC DICTIONARY. ROMANIAN-ENGLISH DICTIONARY OF ETHNOLOGY, ETNOGRAPHY, FOLKLORE, POPULAR LITERATURE AND MITHOLOGY
978-606-543-971-9 Delia Muntean INCURSIUNI ÎN LUMEA CĂRȚILOR
978-606-020-075-8 Delia Muntean DECALOGUL TIMPULUI MEU
978-606-020-078-9 Ioana Bud CORESPONDENȚA DE DRAGOSTE ÎN LITERATURA ROMÂNĂ
978-606-020-080-2 Ovidiu Pecican, Andor Kőmíves CUŢITUL LUI MATIAŞ CORVIN
978-606-020-081-9 Ovidiu Pecican POVESTEA FRAŢILOR ROMAN ŞI VLAH ŞI A URMAŞILOR LOR
978-606-020-102-1 Mihai Cioată PUNCT ȘI DE LA CAPĂT. ESEURI DE LA 802 M ALTITUDINE
978-606-020-119-9 Alina Maria Nechita IPOSTAZE ALE PERSONAJULUI FEMININ ÎN LITERATURA ROMÂNĂ INTERBELICĂ
978-606-020-188-5 Teodora Popescu RESEARCH METHODOLOGY IN LANGUAGE EDUCATION
978-606-020-189-2 Teodora Popescu METAPHORICITY OF CONTEMPORARY JOURNALESE
978-606-020-204-2 Andreea Maria Sărmaşiu LIMBA ENGLEZĂ. CULEGERE DE TESTE GRILĂ PENTRU ADMITEREA ÎN ÎNVĂŢĂMÂNTUL SUPERIOR ACADEMIA DE POLIŢIE ŞI ŞCOLILE DE POLIŢIE
978-606-020-222-6 Adriana-Florentina Călăuz,Delia-Anamaria Răchișan METODE ŞI TEHNICI DE INVESTIGARE ȘI INTERVENŢIE ÎN ASISTENŢĂ SOCIALĂ. SUPORT DE CURS
978-606-020-223-3 Nicolae Felecan LINGVISTICĂ ȘI FILOLOGIE ROMÂNĂ
978-606-020-227-1 Delia Muntean CĂLĂTORIND PRIN VREMI CU OLGA TOKARCZUK. WANDERING THROUGH TIMES WITH OLGA TOKARCZUK
978-606-020-235-6 Vali Nastasia Ganea VALEA SĂLĂUȚEI. REPERE ONOMASTICE
978-606-020-243-1 Judit Bartalis-Bán LECŢII DE CULTURĂ ȘI LITERATURĂ RUSĂ. ÎNDREPTAR/CURS/MANUAL/VADEMECUM PENTRU STUDENŢI
978-606-020-246-2 Flavia-Elena Oșan NUMELE COMERCIALE „MĂRCI ÎNREGISTRATE” CULTURAL-LINGVISTIC
978-606-020-262-2 Veronica Diana Micle THE CONCEPT OF POLITENESS IN EVERYDAY AND PROFESSIONAL DISCOURSE

 

 

ARTE VIZUALE

 

     
978-606-543-609-1 Coordonator:Ioan Horvath Bugnariu CATALOGUL SALONULUI ANUAL DE ARTĂ 2014-2015 DIN CLUJ
978-606-543-713-5 Elena Basso-Stănescu GRĂDINI DE LUMINĂ
978-606-543-793-7 Alexandra Sârbu ASCEZA IMAGINII. STAMPA FRANCEZĂ ÎN PATRIMONIUL MUZEULUI DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA.
SECOLELE XVII-XIX
978-606-543-852-1 Bordás Beáta CĂLĂTORIE ÎN ARTA LUI GY. SZABO BELA - BARANGOLASOK GY. SZABO BELA MUVESZETEBEN
978-606-543-905-4 Ioana Filipescu IMAGINI ALE ȚIGANILOR ÎN COLECȚIA MUZEULUI DE ARTĂ DIN CLUJ.IMAGES OF THE GYPSIES IN THE COLLECTION OF THE MUSEUM OF ART IN CLUJ
978-606-543-802-6 Victor Ioan 245 REȘIȚA. 15 TMK. EXPOZIȚIE DE FOTOGRAFIE
978-606-543-809-5 Blanca Alina Pop „IN ABSENTIA” – RAMA LUCRĂRII ȘI LUCRAREA DIN RAMĂ. EXPOZIȚIE PERSONALĂ LA MUZEUL DE ARTĂ DIN CLUJ-NAPOCA. CONSTRÂNGERE VS. LIBERTATE. INSTALATIE. IDENTITATE VS. ALTERITATE  / “IN ABSENTIA” – THE FRAME OF THE PAINTING AND THE PAINTING IN THE FRAME. PERSONAL EXHIBITION ON THE CLUJ-NAPOCA ART MUSEUM. CONSTRAINT VS. LIBERTY.  INSTALLATION ART.  IDENTITY VS. ALTERITY. PERFORMANCE
978-606-543-923-8 Alexandra Sârbu PORTRETE ÎN DIALOG
978-606-543-981-8 Bordás Beáta VLAHUȚĂ 63. ATELIERELE ARTIȘTILOR CLUJENI. KOLOZSVÁRI KÉPZŐMŰVÉSZEK MŰTERMEI
978-606-543-982-5 Iakob Attila HOLLOSY SIMON ȘI COLONIA DE ARTIȘTI DE LA BAIA MARE / HOLLOSY SIMON ÉS A NAGYBÁNYAI MŰVÉSZTELEP 
978-606-020-097-0 Iakob Attila BALÁZS PÉTER 1919-2003. CATALOG EXPOZIȚIE
978-606-020-100-7 GALA UAD. FASHION DESIGN. EDIȚIE ANIVERSARĂ – 25 DE ANI
978-606-020-158-8 Daniela Burnete (curator) DANIELA FRUMUȘEANU. SPAȚIUL CUVINTELOR
978-606-020-156-4 Ana Dumitran (curator) MARCEL LUPŞE / 65. DESCÂNT
978-606-020-177-9 ALEXANDRU MIHAI, FLORENTINA MIHAI-BONTA. CATALOG DE EXPOZIȚIE
978-606-020-183-0 Bordás Beáta OPERELE PICTORULUI VENCESLAV MELKA (1834-1911) ÎN COLECȚIA MUZEULUI DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA / MELKA VINCE (1834-1911) FESTŐMŰVÉSZ ALKOTÁSAI A KOLOZSVÁRI MŰVÉSZETI MÚZEUM GYŰJTEMÉNYÉBEN
978-606-020-194-6 Felicia Elena Cîmpian RECURS LA MEMORIE. PROIECT ARTISTIC DE PICTURĂ
978-606-020-200-4 Felicia Elena Cîmpian MEMORIA LUCRURILOR. PROIECT ARTISTIC DE ARTĂ DECORATIVĂ, ARTĂ TEXTILĂ ȘI TEHNICI MIXTE
978-606-020-201-1 Felicia Elena Cîmpian CONFESIUNI. HAR ȘI DESTIN. ALBUM DE PICTURĂ, GRAFICĂ, TEXTILE, ARTĂ DECORATIVĂ ȘI TEHNICI MIXTE
978-606-020-175-5 Ana Dumitran, Dumitrița-Daniela Filip, Ioan-Ovidiu Abrudan ATELIERELE MUSEIKON. PAȘI SPRE O ERMINIE A ICONARULUI CONTEMPORAN
978-606-020-195-3 Irina Măgurean POLAROID. FOTOGRAFIA  INSTANTANEE
978-606-543-815-6 Florin Florea LITERĂ, MESAJ, IMAGINE
978-606-543-818-7 Lidia Trăușan-Matu CRONICA DE ARTĂ. DESPRE PICTORI ȘI TABLOURI ÎN PAGINILE GAZETELOR ROMÂNEȘTI
DIN VEACUL AL XIX-LEA (1860–1900).  VOL. I
978-606-543-792-0 GHID DE VIZITARE. MUZEUL DE ARTĂ TULCEA. TULCEA FINE ARTS MUSEUM VISITOR'S GUIDE
978-606-543-946-7 Lidia Trăușan-Matu CRONICA DE ARTĂ. DESPRE PICTORI ŞI TABLOURI ÎN PAGINILE GAZETELOR ROMÂNEŞTI
DIN VEACUL AL XIX-LEA (1860–1900).  VOL. II
978-606-020-022-2 Aurelia Chișu Cosma BUCURIA ȘI FASCINAȚIA CREAȚIEI
978-606-020-085-7 Iakob Attila THOMAS DITROI (1950–2012). CATALOG EXPOZIȚIE
978-606-020-238-7 Vasile Petrovici, Daniela Burnete PEISAJUL CONTEMPORAN. 101 TABLOURI DIN COLECȚIA FLORICA ȘI VASILE PETROVICI
978-606-020-251-6 Mihai Sârbulescu 101 AUTOPORTRETE
978-606-020-250-9 Mihaela Vlăsceanu IOAN ISAC. ÎMPLINIREA UNEI VOCAȚII
978-606-020-268-4 ION POPESCU-NEGRENI. PICTURĂ, GRAFICĂ
978-606-543-803-3 Iakob Attila MUZEUL DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA
978-606-020-260-8 Irina Petraș RONDUL SCRIITORILOR ÎN DIALOG CU LUCRĂRI DIN PATRIMONIUL MUZEULUI DE ARTĂ CLUJ-NAPOCA